มจธ.ร่วมนำเสนอผลงาน Little Book of Green Nudges : Outcome webinar 2021 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มจธ.ร่วมนำเสนอผลงาน Little Book of Green Nudges : Outcome webinar 2021

 


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญจาก UNEP -YEA เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Little Book of Green Nudges : Outcome webinar 2021 เรื่อง Green Nudges Experience in KMUTT “Say No to Single use Plastics” ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย UNEP-YEA และ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ Green Nudges ทั่วโลก ซึ่งมจธ.เป็น 1 ใน 127 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่ได้รับคัดเลือกเป็น มหาวิทยาลัยนำร่อง (Pilot Campus) ในการดำเนินกิจกรรม Green Nudges Journey


ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์
  ที่ปรึกษาศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มจธ. กล่าวว่า โครงการ KMUTT Green Nudges ของ มจธ. ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จโครงการหนึ่งของ UNEP ที่ใช้กระบวนการ Nudge หรือสะกิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปรับพฤติกรรม ที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการของนักศึกษา Green Heart โดยมีศูนย์ EESH เป็นพี่เลี้ยงและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การสร้างสังคมจักรยานในมหาวิทยาลัย (Bike Society) การงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง Say No to Single use plastics  และการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being), SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and clean energy), SDG11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and communities), SDG12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible consumption and production), SDG13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action) และ SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals) รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ http://online.anyflip.com/mzpfa/xjqw/mobile/index.html                             

ทั้งนี้ The Little Book of Green Nudges of UNEP  คือ คู่มือในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มหาวิทยาลัยผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วยการ ‘สะกิด’ ให้บุคคลเลือกตัวเลือกที่ส่งเสริมความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วยเทคนิคการโน้มน้าวใจอย่างนุ่มนวล ด้วยการวางกรอบของตัวเลือก รีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น (default option) และควบคุมอิทธิพลทางสังคม ซึ่งคู่มือฉบับนี้ จัดทำโดย โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP)

** ที่มา สามารถโหลดรูปคู่มือได้ที่ http://online.anyflip.com/mzpfa/xjqw/mobile/index.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here