DOD ผนึก วว. - พรีซิชั่น เอ็กซ์ เซ็น MOU ลุยโพรไบโอติก จ่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ-อาหาร การแพทย์และสุขภาพ สู่ตลาดโลก - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

DOD ผนึก วว. - พรีซิชั่น เอ็กซ์ เซ็น MOU ลุยโพรไบโอติก จ่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ-อาหาร การแพทย์และสุขภาพ สู่ตลาดโลก

 บรรยายภาพ นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ (ที่ 2 จากขวา ) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค หรือ DOD พร้อมด้วย นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (กลาง ) ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายเดโชวัต พรมตา ( ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ในการผลักดันผลงานวิจัยของ วว. พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก ให้เป็นสินค้า สู่ตลาดโลก ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้


กรุงเทพฯ - บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค หรือ “DOD” ผนึก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร การแพทย์และสุขภาพ จ่อลุยโพรไบโอติกเป็นผลิตภัณฑ์แรก 

          นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ด้านห้องปฏิบัติการ โรงงานสารสกัด โรงงานนำทาง และโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิต ในการผลักดันผลงานวิจัยของ วว. ให้เป็นสินค้าสู่ตลาดโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างและบริหารธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้แข่งขันได้ในเวทีสากล ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ พรีซิชั่น เอ็กซ์  

ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจะเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมผลักดันให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมศักยภาพ กระบวนการผลิต และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจ BCG ของไทย ให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับโลก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ

ทั้งนี้ DOD มีจุดแข็งและความพร้อมด้านโรงงานการผลิตที่ทันสมัยและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร ซึ่งตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแบบ One Stop Service Solution ดังนั้น เชื่อว่าการร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการ Strategic Partner ร่วมกันแล้ว ยังช่วยต่อยอดธุรกิจและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร การแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad