SRTA ชูแผนพัฒนาโปรเจ็กต์บางซื่อ ในงาน THAILAND-JAPAN TOD FORUM - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

SRTA ชูแผนพัฒนาโปรเจ็กต์บางซื่อ ในงาน THAILAND-JAPAN TOD FORUM  “พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ” ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด  (SRTA)  ร่วมงานสัมมนา Thailand – Japan TOD Forum ภายใต้กรอบแนวคิดในการจัดงาน “MIRAI of The City by TOD” TOD อนาคตของเมือง จัดโดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น  (MLIT) และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น (UR) โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ฯพณฯ โอทากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอิชิดะ มาซารุ President of Urban Renaissance Agency (UR) นายคิคุจิ มาซาฮิโตะ Deputy Director - General for City Bureau ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีค เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

“พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ” ประธานกรรมการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด  (SRTA) กล่าวถึง “แผนการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับโปรเจ็กต์บางซื่อที่ในอนาคตจะกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางคมนาคมของประเทศและภูมิภาคในระดับนานาชาติ พื้นที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศ ถือเป็นโปรเจ็กต์ยักษ์ที่น่าจับตา ภายใต้การพัฒนาด้วยรูปแบบ TOD ที่เราจะใช้โปรเจ็คการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั้งหมดให้การคมนาคมทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณรอบสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถติดต่อกันให้ได้ การเชื่อมภายในบริเวณสถานีจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการสามารถกันแดดหลบฝนให้ได้ด้วยนะครับ เพราะบ้านเรามันฝนแปด  แดดสี่ เราก็จะทำในลักษณะเช่นนี้ พอได้ฟังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าว รู้สึกว่าเราอาจต้องสร้างสถานีเล็ก ๆ ตามรางรถไฟ เพื่อสร้างเป็น TOD ที่ไม่ใหญ่  คล้ายๆ มินิมาร์ทเล็ก ๆ ขึ้นมา  เพื่อให้ประชาชนรอบ ๆ บริเวณนั้นได้ใช้การคมนาคมโดยระบบราง ซึ่งผมพูดไว้แล้วว่าระบบรางเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราก็ทำอยู่และคิดว่าจะไปปรับแผนให้มีประสิทธิภาพและก็ครอบคลุมมากขึ้นอีก”
ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเมืองตามแนวคิด Transit Oriented Development ของญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา TOD ในประเทศไทย และเป็นการเปิดตัวเนื่องในโอกาสที่ UR ได้มีการจัดตั้งสำนักงานประจำประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม MLIT และ UR ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยตามแนวคิด TOD ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้เกิดความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad