WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED Gold - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED Gold

 บรรยายภาพ: คุณบดินทร์ หาญวานิช (กลางซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล 
LEED Gold Version 4.1 จาก คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา (กลางขวา) Head of Living Solution Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  ที่ปรึกษาการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)(WHA Group) ผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์ โครงการ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED Gold เวอร์ชั่น 4.1 BD+C สำหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า โดยมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) เวอร์ชั่น 4.1 ถือเป็นมาตรฐานอาคารเขียวเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งกำหนดโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) และเป็นมาตรฐานในอนาคตสำหรับแนวปฏิบัติด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคารเขียวที่ยั่งยืน

WHA Group มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ธุรกิจโลจิสติกส์ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ โดยการนำกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนเข้ามาใช้อย่างครอบคลุมทุกมิติ  WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B เป็นโครงการที่เรามุ่งหวังให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED v4.1 GOLD สำหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าก่อสร้างใหม่ (NC WDC) ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้คลังสินค้าของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน แต่ยังสร้างผลเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมในการก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงจังอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักของ LEED NC WDC คือช่วยเพิ่มให้ประสิทธิภาพให้กับโครงการเชิงพาณิชย์ ทั้งด้านการดำเนินการ ด้านสุขภาพของผู้คน ด้านต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งนักพัฒนาและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ในการช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สิน

WHA Mega Logistics Center อาคาร ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ กม. 21 ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการออกแบบและพัฒนาภายใต้หลักการอาคารเขียว เพื่อควบคุมตั้งแต่การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จนถึงการจัดการของเสีย อาคารคลังสินค้าดังกล่าวจึงสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน LEED และได้รับการรับรองในระดับ Gold ซึ่งประเมินผลจากการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการเพิ่มคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่อยู่ในอาคาร

พื้นที่ของอาคารประกอบด้วยส่วนที่ใช้เพื่อการจัดเก็บสินค้า พื้นที่สำนักงาน และพื้นที่อเนกประสงค์ เช่น ห้องเก็บของ และห้องเครื่อง โดยพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมดไม่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ แต่ใช้หลักการออกแบบให้เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ยึดเกณฑ์การประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน LEED เป็นหลักในการบริหารจัดการอาคารและดำเนินงานอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B

 

 

การใช้พลังงาน

โครงสร้างอาคารและระบบต่าง ๆ ในอาคารได้รับการออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลังคา ผนัง และกระจกที่มีฉนวนกันความร้อน ระบบปรับอากาศ (HVAC) และระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ กระจกสะท้อนแสงกันความร้อน ผนังคอนกรีตมวลเบา และฉนวนหลังคาที่ช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่บริเวณที่ใช้เครื่องปรับอากาศ จึงสามารถลดการใช้พลังงานสำหรับการทำความเย็นในอาคาร และช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน รวมถึงระบบโซลาร์บนหลังคาที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงาน ด้วยแนวทางดังกล่าว จึงคาดหวังว่าอาคารแห่งนี้จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 140,000 กิโลกรัมต่อปี

การใช้น้ำ

มีการออกแบบให้ลดปริมาณการใช้น้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยการเลือกอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ ประกอบไปด้วยโถสุขภัณฑ์แบบฟลัชคู่ ฟลัชวาล์วของโถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ และฝักบัว โดยมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้น้ำประปาภายในอาคารได้มากกว่า 50% หรือเทียบเท่า 358,000 ลิตรต่อปี

คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

สภาพแวดล้อมภายในอาคารได้รับการออกแบบมาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร ด้วยระบบการเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ และการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขจัดฝุ่นและอนุภาคขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังมีการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารที่เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เช่น สี สารเคลือบ กาว น้ำยาและวัสดุปูพื้น และมีการกำหนดนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่อาคารทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้ที่อยู่ภายในอาคารทุกคน

แสงสว่าง

อาคารคลังสินค้านี้ช่วยลดผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่โดยรอบด้วยการติดตั้งที่บังแดดและหลังคาที่ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมลภาวะทางแสง ไฟส่องสว่างที่ใช้ในอาคารผ่านการทดสอบมาตรฐาน BUG และติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ส่องไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การใช้วัสดุ

เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย อาคารแห่งนี้ได้จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรวบรวบขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษแข็ง กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก และคัดแยกขยะอันตราย เช่นขยะที่มีสารเคมีปนเปื้อน ก่อนที่จะส่งต่อให้รถเก็บขยะ  นอกจากนั้น ยังมีการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งอาคารซึ่งมีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

การรับรองมาตรฐาน LEED ของ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B และการวางแผนการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ในอนาคตที่มุ่งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนในการดำเนินงานในระยะยาว เป็นการตอกย้ำว่าธุรกิจโลจิสติกส์ ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมที่จะเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE  เพื่อมุ่งสู่การเป็น  “The Ultimate Solution for Sustainable Growth”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad