RISC by MQDC จับมือ โคเวสโตร (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ชวนนักศึกษาปริญญาตรีและปวส. ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

RISC by MQDC จับมือ โคเวสโตร (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ชวนนักศึกษาปริญญาตรีและปวส. ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

 สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ทั่วประเทศ แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม

 

·         ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 185,000 บาท โดยผลงานที่ชนะเลิศจะนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 

·         เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 

 

4.IDC2020_Group shot (1)

บรรยายใต้ภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา): เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ดร.เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดตัว“โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ปี 2563” (Covestro Innovation Design Contest 2020 หรือ IDC 2020) ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of Innovation for sustainable living)” ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

 

 

15 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ร่วมกับ โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก เดินหน้าโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปวส.ทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563

 

ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) กล่าวว่า “RISC โดย MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมทำงานกับโคเวสโตรในโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับกลยุทธ์และงานวิจัยของ RISC ซึ่งได้ดำเนินการศึกษาและวิจัยครอบคลุม 7 ด้านในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน (Sustainable Well-Being) อันได้แก่ 1.สุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Health & Wellness) 2.วัสดุและการใช้ทรัพยากร (Materials & Resources) 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 4. เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้าง (Smart & Sensible Design & Construction) 5. เทคโนโลยีและการควบคุมอัตโนมัติ (Technology & Automation) 6. การลดผลกระทบจากการเดินทาง (Active & Low impact Mobility) 7. การสร้างชุมชน เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจคนทุกวัยทุกชนชาติ (Community & Intergens) โดยงานวิจัยทั้ง 7 ด้านนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) 12 ข้อ จากทั้งหมด 17 ข้ออีกด้วย เพื่อร่วมแนวคิดในการเปลี่ยนโลก ตระหนักถึงชุมชน สังคม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นในการดำเนินงานวิจัยสำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

 

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้ได้ปลดปล่อยพลังทางความคิดในการสร้าง ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’  โดย RISC by MQDC จะทำหน้าที่แนะนำองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนในการนำไปประยุกต์และบูรณาการทางความคิด สำหรับออกแบบนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างนักออกแบบนวัตกรรมรุ่นใหม่เพื่อต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีสู่การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สรรพสิ่งบนโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ในฐานะศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งแรกของเอเชีย RISC มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานวิจัยต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ภายใต้หลักการ For All Well-Being” ดร.สฤกกา กล่าว

 

ดร.เยอร์เกน มายน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเติบโตขึ้นอย่างมากของสังคมเมือง และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายๆ ประเทศ รวมถึง เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน เราจึงต้องตระหนักถึงวิธีการในการทำให้โลกของเราสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโคเวสโตรมีความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนอยู่แล้ว และเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) โดยเราเชื่อมั่นว่าความท้าทายต่างๆ นั้น ถือเป็นแรงผลักสำคัญที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นอย่างแท้จริงต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมยุคใหม่ในระยะยาว”

 

เพื่อตอบรับแนวทางดังกล่าว บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)  เดินหน้าสานต่อโครงการ Covestro Innovation Design Contest หรือ IDC ขึ้นเป็นปีที่ ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable living)” เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ร่วมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมจากไอเดียและความคิดสร้างสรรค์จากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตเชิง Smart Living พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อการต่อยอดสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขร่วมกัน และนำไปสู่โลกที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกองศา

 

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท  โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ในโครงการ IDC 2020 ในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นและเป็นโอกาสที่ดีมาก เรายินดีมากที่ทั้งโคเวสโตร และ RISC มีเป้าหมายไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะได้มีส่วนช่วยในการสร้างโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพด้านการคิดเชิงนวัตกรรมที่มาจากพลังความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแน่นอนว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่การวางแนวคิด การตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น และการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้จริง โดยจะได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาทักษะของเยาวชนในการเติบโตไปเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์โลกแห่งความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งประเทศไทยและโลกของเรายังต้องการบุคลากรที่มีความสามารถตรงนี้อีกมาก”

 

โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานไอเดียความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 โดยผู้แข่งขันที่เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปกับผู้เชี่ยวชาญ และโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประกาศผลการแข่งขันทีมชนะเลิศในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ True Digital Park

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน โดยส่งแบบร่าง Sketch และแนบ Reference แบบผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ การตอบโจทย์ปัญหา ซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมที่นำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ รวมถึง สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  www.covestro.co.th/idc , โทร 096-945-5341092-454-9050 หรืออีเมล project.idc2020@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here