วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช็อป “MUEG ต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช็อป “MUEG ต้นแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G”

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และ อาจารย์จารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เปิดโครงการ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G” ในงานเปิดบ้านวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้และประสบการณ์ใน EV ยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม ประหยัดพลังงาน ลดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และภาวะโลกร้อน ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม


โครงการ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทยยุค 5G มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ที่จะต่อยอดในอนาคต เปิดประสบการณ์ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กับครู เยาวชนนักเรียน และชุมชน พร้อมไปกับฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรจิตอาสาในการปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง“รถยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อการศึกษาไทย ยุค 5G” เกี่ยวกับโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบการทำงานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย สร้างสังคมสุขภาพดี ตลอดจนฝึกทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจากต้นแบบของจริง โดยมีวิทยากรจากทีมงานบริษัท ลิงค์เทค (ประเทศไทย) และคุณอภินพ พรศรี เจ้าหน้าที่หน่วย ESR และนักศึกษาจิตอาสาวิศวะมหิดลที่มาถ่ายทอดความรู้แก่ครูและนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad