Garnier และ กทม. ชวนทุกคนมาเพิมพื้นที่สีเซียว ยกความกรีนมาไว้กลางใจเมือง ผ่านประสบการณ์อินเตอร์แลคทีฟรูปแบบใหม่ Hop.. into the Greeniverse ก้าวสู่วักรวาดสีเชียวที่ทุกคนสร้างได้ ระหว่าง 10-16 พ.ค. 67 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Garnier และ กทม. ชวนทุกคนมาเพิมพื้นที่สีเซียว ยกความกรีนมาไว้กลางใจเมือง ผ่านประสบการณ์อินเตอร์แลคทีฟรูปแบบใหม่ Hop.. into the Greeniverse ก้าวสู่วักรวาดสีเชียวที่ทุกคนสร้างได้ ระหว่าง 10-16 พ.ค. 67 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน

 


การ์นิเย่ แบรนด์ตกินแคร็ชั้นน้าระดับโลกด้านความงามจากธรรมชาติ จับมือกับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง กับ ครั้งแรกของสวนลยยฟ้า ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2567 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สื่นยกปทุมวัน (ดานทางเชื่อม MBK - สยามดิสคัฟเวอรี) ที่งาน "Garnier Green Beauty. Hop Into the_ Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเชียวที่ทูกคนสร้างได้" เพื่อชวนทุกคนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม ส้มผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ (Nature with Immersive Experience) และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสว้างพันธกิจกรีนบิวตี้ สวยใส่ใจใลกไปด้วยกัน โดยมีล็่อมวลชน แขทผู้มีเกียรติ และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมในงานเปิดงานนี้มากมาย


จากการล้ารวจกลุ่มผู้บริโภคร่านวน 20,000 คน พบว่า 79% ต้องการใร้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่มีเพียง 4% เท่านั้น ที่สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อปกบ้องสิ่งแวดล้อมได้สําเร็จ นั้นเพราะคนส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษ์โลกได้จริงเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากและมีราคาแพง การ์นิเย่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการวักษาสิ่งแวดล้อม-และเชื่อในการน้าวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ผลักดันโครงการ "Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก" อย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็น Greener (ผู้ร่วมรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม) ในแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และต่อยอดทุกความสวยสู่นิยามใหม่ "สวยใส่ใจโลก" ผ่านแนวคิดของการรักษ์โลก 2 แนวคิด ดังนี้


1. Choose Greener: วิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะร่วมเป็น Greener หรือผู้ที่รักษ์และใล่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยฯ ในชีวิตประจําวัน เพื่อลดผลกระทบต่อสิงแวดด้อม เช่น การคัดแยก และรีไซเคิลขยะ รวมทั้งการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ การ์นิเย่ ก็ได้นําแนวคิด Gamier Green Sciences ศาสตร์ของการรักษ์สิ่งแวคล้อม เพื่อน่ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ในทุกๆ ขั้นตอน

เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ตั้งแต่ส่วนผสม ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตแบบกรีนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง


2.Live Greener. ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และความเป็นธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การ์นิเย่ จึ่งมีความตังใจที่จะเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว ให้เป็นปอดเล็กๆ ของคนกรุง สําหรับพักผ่อนและทํากิจกรรมต่างๆ จึงได้ร่วมสนับสนุนการเพิ่มจํานวนสวนสาธารณะ ภายในกรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย "สวน 15 นาที" โดยเริมต้นจากการจัดนิทรรศการสวนลอยฟ้า "Gamnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้"


คุณสุมิดา อัตรโรจน์กิ -. ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์การ์นิเย่ กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเลยมายาวนาน เริ่มส่งผลกระทบกลับคืนมายังพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ใกล้ตัวเราที่สุดเห็นจะไม่พ้นสภาพอากาศที่รือนขึ้นมากผิดปกติในปีนี้  รวมทั้งภัยพิบัติในต่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ดังนั้น การ์์นิเย่ ในฐานะแบรนค์ ผลิตภัณฑ์ความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จึ่งได้จัดท้าโครงการ "Garnier Green Beauly สวยใส่ไจโลก" อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการให้ชีวิตของเรา การ์นิเย่จึงอยากมีส่วนช่วยให้ทุกคน ใว้ชีวิตที่เป็นมิตรต่กสิงแวดล้อมมาทขึ้น ด้วย 2 แนวคิดง่ายๆ ได้แท่ "Choose Greener" การ์นิเย่สร้างสรรค์. ผลิตภัณฑ์ความงามที่ส่วนผลมและบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวเล็อกสีเขียวให้กับผุ้บวิโภค และ "Live Greener" ด้วยการสว้างธรรมชาติสีเขียวขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งการ์์นิเย่ ได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ใจกลางกรุง  ให้เป็นสวนลอยฟ้านี้ หวังเป็นส่วนหนึ่งให้คนกรุงเทพได้ไกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น นอกจากนี้ ต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ กว่า5,000 ต้น และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด จะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการ "สวน 15 นาที" พร้อมร่วมเป็นส่วนหนี่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ แบรนด์ชั้นนำอย่าง การ์์นิเย่ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราต้องเผชิญกับผลกระทบในทุกวันนี้ และอยากมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเอง ได้มีนโยบายสวน 15 นาทีทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเบ้าหมาย ภายใด้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เพื่อให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการใช้งานของรุมชนและลักษณะของพื่นที่ ตั้งเป้าให้มีสวน 15 นาที เพิ่มขึ้นจํานวน 500 แห่ง ภายในปี 2569 จึงเป็นโอกาสดีทีภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมมือกันทําให้กรุงเทพมีพื่นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมที่พวกเราอาศัยก็จะดีขึ้นนั่นเองนิทรรศการสวนลอยฟ้า "Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้" จะพาผู้ชมไปพบกับความกรีน 5 โซนที่ใครๆ ก็สามารถร่วมเป็น Greener ได้ง่ายๆ ใกล้ตัว ได้แก่


โซนแรก Blue-Green Oasis ได้เแรงปันดาลใจทกระบบนิเวศและแหล่งน้ำ ชวนให้คระหนักว่าพืชและสีเขียวของผืนป่า คือส่วนลำคัญที่ทำให้วะบบนิเวศสมบูรณ์แบบ ซึ่งการ์นิเย่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำจึงได้มีการพัฒนาระบบนํ้าในโรงงานและแหล่่งผลิต โดยสามารถลดการให้น้้ำในกระบวนการผลิตได้ถึง55%โซนที่สอง Green_ Air เรื่องราวของคุณภาพอากาศในเมือง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวเพราะเพียงคนกรุงเทพปลุกตันม้คนละ 1 ต้น ก็สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ถึง1.4 กิโลกรัมด่อปี ที่ผ่านมาการ์นิเย่ พยายามลดการปล่อยก๊าซ CO2ไปสู่ชั้นบรรยากาศให้มากที่สุด รวมถึงเน้นการใช้พลังานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะใช้พลังหมุนวียน 100%.ภายไนปี2025


โซนที่สาม Ecological _Diversity ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เชื่อมโยงถึงกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนี่งที่จะร่วมกันท่าให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ ทุnผลิตภันท์ของการ์์นิเย่ มุ่งจัดหาวัตฤดิบอย่างยั่งยืนให้มากที่สุด นอกจากนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ไม่มีการทดลองในสัตว์ และ 99% ของส่วนผสมเป็นวัตถุดิบวีแกนโซนที่สี่ Edible_Haven เชิญชวนให้ทุกคนมาเป็น Greener รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับการ์นิเย่ ด้วยเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมได้ จึงให้ความสำคัญกับ การพัฒนาการทุุกชุมชนผู้ผลิต โดยการ์นิเย่ ได้พัฒนาชุมชนของผู้ผลิตของเราให้สามารถสร้างครอบครัวซุมชนและ แหล่งผลิตที่ยั่งยืนกว่า 1,500 ชุมชมทั่วโลก


โซนที่ห้า Wellness_ Retreat สร้างสรรค์สวนสาธารณะขนาดย่อมให้ผู้ชมและผู้สัญจรได้พักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมกับการรับรู้ในความสําคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ควรปกป้องอย่างยั่งยืนด้วยการ 1. ลร้างและปกบ้องพิ้นที่เขียวในเมืองให้มากที่สุด 2. ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นให้มากที่สุด


ในยามค่ำ การ์นิเย่ ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดงาน ให้กลายเป็นประสบการณ์อินเตอร์แอคที่ฟ (Nature with Immersive Experience) ตระการตา ผู้ชมยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ Greener ให้กับเพื่อนๆ ผ่านภาพถ่ายจากหลากหลายจุด ถ่ายภาพสวยๆ ทีเตรียมไว้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในใครงการ "Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก" ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้าง Green Commitment - พันธกิจรักษ์โลก และ ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยการเลือกพื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ที่คุณอยากให้การ์นิเย่นําต้นไม้ ไม้ดอก 'ไม้ประดับ และเฟอ์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบต่อ เพื่อสนับสนุนใครงการ "สวน 15 นาที" ไนกรุงเทพฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วย

 #GarierGreeniverse #การ์นิเย่สวยใส่ใจโลก #GarnierThailand

แทค :@GarnierThailandไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad