วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2567 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2567

 


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก พร้อมเปิดรับสมัครนักขับมือใหม่ชาวพิษณุโลกและประชาชนทั่วไปจังหวัดใกล้เคียงที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์  สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 (พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2567)

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขณะขับขี่ยานพาหนะ และต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งผู้เข้าการอบรมฯ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย โดยภายหลังผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน E-exam และสอบปฏิบัติขับรถยนต์ อันเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ หากสอบผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันเข้าอบรม) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก โทรศัพท์หมายเลข คุณอารี , คุณผกามาศ : 055-322888

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad