“วีรศักดิ์” เปิดประชุมระดมสมองหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID – 19 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

“วีรศักดิ์” เปิดประชุมระดมสมองหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID – 19

 


“วีรศักดิ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี จัดประชุมระดมสมองในหัวข้อ เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง” เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูภาคการเกษตรจากวิกฤต COVID – 19 และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในภาคการเกษตรคาดว่าการประชุมระดมสมองครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของประเทศไทยหลังวิกฤต   โควิด-19 ยุติลงอย่างแน่นอนนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ เกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคงว่าได้มอบหมายให้ไอทีดีทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาอุปสรรค และโอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยให้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่ช่ยแก้ปัญหาได้ตรงกับปัญหาที่เกิขึ้นกับเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจการพาณิชย์ของประเทศยังวางเป้าหมายใหญ่ คือ

เตรียมพลิกฟื้นเศรษฐกิจในภาคการผลิตและการบริโภคในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังวิกฤตโควิด-19 ดังนั้นจึงได้สั่งการให้ไอทีดีประชุมระดมสมองในหัวข้อเกษตรมั่งคั่ง ประเทศไทยมั่นคง” โดยเชิญผู้ประกอบการ และผู้แทนภาครัฐและเอกชน กว่า 100 ราย อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัดและบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อรับทราบถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่อภาคธุรกิจการเกษตรและอาหารจากวิกฤติ COVID – 19 และหาแนวทางในแก้ไขปัญหาเพื่อให้ภาคเอกชนปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรับฟังปัญหาของภาคเอกชนรวมถึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันละความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย และเพิ่มมาตรการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรให้พวกเขาได้อย่างไร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here