สสว. จับมือ ส.อ.ท. และ CPN เปิดงาน “Fresh Farm Market” สร้างรายได้ให้กลุ่ม SME ธุรกิจเกษตร กว่า 5 ล้านบาท - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สสว. จับมือ ส.อ.ท. และ CPN เปิดงาน “Fresh Farm Market” สร้างรายได้ให้กลุ่ม SME ธุรกิจเกษตร กว่า 5 ล้านบาท

 


นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ จากซ้าย) นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) (ที่ จากซ้าย) และนายปิยะ ช้างเขียว ผู้จัดการแผนการตลาด ศูนย์​การค้า​เซ็นทรัล ​เฟสติวัล​ อีสต์​วิลล์ (ที่ จากขวา) ร่วมพิธีเปิดงาน “Fresh Farm Market รวมของเด็ด สินค้าเกษตร” กิจกรรมทดลองตลาดภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2563 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ร้านค้า และมีสินค้ามากกว่า 100 รายการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น ศูนย์​การค้า​เซ็นทรัล ​เฟสติวัล​ อีสต์​วิลล์ มั่นใจสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจเกษตรกว่า ล้านบาท

 

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. กล่าวว่า อนาคตของภาคเกษตร มีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาคท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม ต้องยอมรับว่าระบบเกษตรของไทยต้องเข้าสู่การปฏิวัติเพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกการค้าที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง สสว. เล็งเห็นความสำคัญว่าทิศทางการเกษตรของไทยจะต้องมีการยกระดับศักยภาพ การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการบนพื้นฐานองค์ความรู้ จึงได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องจนมาถึงในปัจจุบัน โดยส่งเสริมผู้ประกอบการเกษตรให้ปรับตัวเข้าสู่โหมดของความเป็นนักธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ สามารถต่อยอดธุรกิจ และเชื่อมโยงการตลาดทั้งในและต่างประเทศ    ซึ่งปีนี้ประเทศไทยมีวิกฤตหนักกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ โดยการทำงานของ สสว. จะมุ่งเน้นใน 3 ด้านเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตินี้ 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3) การขยายช่องทางการตลาด ก็คือ สสว. Connext”

วันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร จนสามารถสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองจนพร้อมที่จะออกสู่ตลาด โดยงานนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ร้านค้า ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เน้นความสด ใหม่ ปลอดภัยจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจเกษตรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ ผัก ผลไม้ ออร์แกนิค ผลผลิตแปรรูปได้มาตรฐานปลอดภัย หรือของใช้ ของแต่งบ้าน อาทิ เสื้อผ้าคราม ต้นไม้แต่งบ้าน ลูกประคบสมุนไพรไทย และอื่นๆ อีกหลากหลายรายการ ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่ม SMEs ธุรกิจเกษตร ได้กว่า 5 ล้านบาท

นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเกษตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทยในวันนี้ จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) สงครามการค้า และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกอย่างมีนัยสำคัญ ทุกประเทศเลือกที่จะหันมาพึ่งพาตนเอง โดยใช้นโยบาย Local Economy ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 เครื่องยนต์ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไทย คือ เกษตรและเกษตรแปรรูป จากการที่ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการเกษตร แต่ในปัจจุบันการเกษตรของไทยยังเป็นเกษตรแบบดั้งเดิม จำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนการเกษตรของประเทศไทยไปสู่เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) นำเอาเทคโนโลยีเกษตร Agri-Tech ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการผลิต โดยมีเป้าหมายยกระดับการเกษตรของประเทศสู่เกษตรปลอดภัย ที่มีมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในรูปแบบของผลสด ส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

วันนี้สถาบันฯ ได้ขับเคลื่อนงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร กับ สสว. ซึ่งได้ดำเนินโครงการร่วมกับ สสว. มาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ เข้าสู่ปีที่ แล้ว ความสำเร็จของผู้ประกอบการในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของเราที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง และหวังว่า ส.อ.ท. จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ภาคเกษตรไทย เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวงาน “Fresh Farm Market รวมของเด็ด สินค้าเกษตร” มาช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ให้กำลังใจกันและกัน ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ลานหน้ายูนิโคล่     ศูนย์​การค้า​เซ็นทรัล ​เฟสติวัล​ อีสต์​วิลล์ เริ่มเปิดบูธเวลา 10.00-21.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here