ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและธุรกิจสีเขียว - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ “รักษ์โลก” สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและธุรกิจสีเขียว


 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  สร้างโมเดล “ธุรกิจสีเขียว” ร่วมดูแลสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

นางสาวกุหลาบ กิมศรี รองกรรมการผู้จัดการ สำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร   ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภค รวมไปถึงการผลิตอาหารสัตว์  โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ  เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตลอดจนการขนส่ง  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission : GHG) และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

     


ในปี 2563 ซีพีเอฟ มีผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction Label) กว่า 790 รายการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก เนื้อหมูสด เนื้อหมูอนามัย อาหารไก่เนื้อ อาหารหมูขุน เป็นต้น  

 

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของการเดินหน้าตามเป้าหมาย“ต้นแบบธุรกิจสีเขียว”  ซึ่งในปี 2563 สัดส่วนรายได้สีเขียว (Green Revenue) ของซีพีเอฟ คิดเป็น 32% ของรายได้รวมของบริษัท และมุ่งสร้างการเติบโตด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเป้าหมายสัดส่วนรายได้สีเขียวที่ 40% ของรายได้รวม ภายในปี 2573 "นางสาวกุหลาบ กล่าว  

   

นอกจากนี้  ซีพีเอฟมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากการขับถ่ายของหมูได้ 20-30% และลดปริมาณไนโตรเจนส่วนเกินจากมูลไก่ไข่ได้ 12-13 %  ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 72,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า    

 

นางสาวกุหลาบ กล่าวเพิ่มเติมว่า   ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กรคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Organization)  

  

ซีพีเอฟ ยังมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐาน 2558 ตามเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างพอเพียงให้กับมนุษยชาติ (People) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ (Planet) และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการทำธุรกิจ (Profit) ให้กับบริษัทฯ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เพื่อความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here