วิศวะมหิดล-จิตอาสาร่วมพัฒนาเว็บไซต์สินค้าชุมชน มอบแก่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วิศวะมหิดล-จิตอาสาร่วมพัฒนาเว็บไซต์สินค้าชุมชน มอบแก่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด


 เพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรสู่ตลาดกว้าง ภายใต้แนวนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) จัดโครงการ  MUEG จิตอาสาร่วมพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การขายระบบออนไลน์สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด โดยมี นายบุญลือ เจริญมี ประธานสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด รับมอบเว็บไซต์ ณ สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและพัฒนาต่อยอดมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยทักษะการขายผ่านช่องทางระบบออนไลน์

        


   

 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตามแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวะมหิดล มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต และสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจชุมชน แก่สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2563 เนื่องจากปัจจุบันชุมชนบ้านคลองโยงมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทีมีชื่อเสียงในคุณภาพ เช่น ข้าวสารพันธุ์ปิ่นแก้ว หรือสามกษัตริย์ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีของไทยที่โด่งดังในอดีต มีถิ่นกำเนิดที่นครปฐม เคยคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดข้าวโลกมาแล้ว ต่อมาได้สูญหายไปจากพื้นที่และได้รับการพัฒนาการเพาะปลูกขึ้นมาอีกครั้งที่บ้านคลองโยง นอกจากนี้ ยังมีเม็ดบัว อาหารสด ดอกไม้จันทน์ กระดาษสา เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าของชุมชน และพัฒนาช่องทางจำหน่ายแบบออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์และเปิดใช้งานแล้ว ภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูลของสินค้า รูปภาพ ราคา และรายละเอียด พร้อมปุ่มกดสั่งซื้อ ง่ายและสะดวกในการใช้งาน โดยมี ดร.รสสุคนธ์ ทับพร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการใช้งานเว็บไซต์ระบบออนไลน์แก่สมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด อีกด้วย ผู้สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าจากชุมชนบ้านคลองโยง แวะชมได้ที่ www.ricearoi.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here