ส.อ.ท. ผนึกกำลังซินเน็คและพันธมิตร จัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ส.อ.ท. ผนึกกำลังซินเน็คและพันธมิตร จัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย


 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมหรือ ICTI, บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเหล่าพันธมิตรในวงการ Internet of Things ร่วมจัดงาน Industrial IoT Solution Expo 2021 งานแสดงเทคโนโลยี Internet of Things อันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และส่งเสริมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

 


นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกฟื้นภาคอุตสาหกรรมด้วย Industrial IoT” ในช่วงหนึ่งว่า ปัจจุบันดิจิทัลดิสรัปชันและโควิด-19 ต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้น ทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Internet of Things (IoT), Metaverse, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Automation & Robotics, Cloud, 5G, Big Data, Block Chain, Augmented Reality และ Cyber Security โดย Metaverse จะเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนและจะเกิด “Wave Digital Disruption รอบใหม่ขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ส.อ.ท. จึงมุ่งขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี IoT ส่อุตสาหกรรมไทยเพื่อยกระดับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุน Industry Transformation เข้าสู่ Industry 4.0 สร้าง Awareness สู่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิด Success Case การใช้ IoT ไปสู่สมาชิก ผ่านการดำเนินงานของสถาบันต่างๆ ภายใต้ ส.อ.ท. อาทิ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), FTI Academy, สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และสถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมผลักดันผู้ประกอบการนำร่องให้เกิดการใช้งานแพลตฟอร์ม หวังว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรภายในงานอย่างเต็มที่เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่อไป

 

นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน Industrial IoT Solution Expo 2021 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Industrial Intelligence with Industrial IoT” เพราะเราเล็งเห็นถึงการก้าวไปอีกขั้นเมื่อ Internet of Things (ไอโอที) เข้ามามีบทบาทกับชีวิตในหลายๆ ด้านโดย เฉพาะในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นศัพท์เฉพาะอย่าง Industrial IoT ปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งวิกฤตครั้งนี้ ได้เร่งให้เทคโนโลยี 5G มาถึงเร็วยิ่งขึ้น เพราะคุณสมบัติสำคัญของ 5G ทำให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลายอย่างที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ “Industrial Internet of Things (IIoT)” เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 ซึ่งภายในงานนี้ ทุกท่านจะได้รับฟังการเสวนาในประเด็น The Next Step of IoT in Thailand รวมถึงหัวข้อสัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำในวงการ Industrial IoT ที่เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและปราศรัยจากบุคคลชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ IoT ทั่วประเทศ ที่มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย รูปแบบการใช้งานอัจฉริยะ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อยกระดับการทำงานของ Industrial Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ระดับประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here