ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

 


โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย มร.อาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่  ประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ (ที่ 3 จากขวา) คณบดี ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทักษะของทั้งสององค์กรในด้านต่างๆ โดยขอบเขตของความร่วมมือมีดังนี้ 


  • ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนวิทยากรและการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกงานด้วยประสบการณ์วิชาชีพจริง อาทิ การกำหนดอาหารส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการกำหนดอาหารให้สามารถร่วมงานกับโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) ได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • พัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ ด้วยการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและจัดสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพ  อาหาร และโภชนาการ ระหว่างบุคลากร และร่วมดำเนินงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ


โดยภายใต้การลงนามฯ ในครั้งนี้จะเป็นในระยะเวลา 2 ปีนี้ ซึ่งโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา และการจัดการศึกษาและการฝึกงานในวิชาชีพจริงของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งสององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here