ซีลิค (SELIC) ตอกย้ำความโดดเด่น คว้าคะแนนเต็ม 100 โครงการประเมินคุณภาพจัด AGM ปี63 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ซีลิค (SELIC) ตอกย้ำความโดดเด่น คว้าคะแนนเต็ม 100 โครงการประเมินคุณภาพจัด AGM ปี63

 


บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) ตอกย้ำความโดดเด่น คว้าผลคะแนนเต็ม100 จากโครงการ “การประเมินคุณภาพจัด AGM ประจำปี 2563” ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยตามภารกิจได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ด้านผู้บริหาร ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์” กรรมการผู้จัดการ เผยว่า กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับโครงการนี้ สอดคล้องกับการยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับผลคะแนนเต็ม 100จากการประเมินและเห็นชอบร่วมกัน ในโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2563” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการนี้ โดย AGM Checklist เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ประจำปี  2563

1. คะแนนของบริษัทฯ ที่ผ่านการประเมินและเห็นชอบร่วมกันแล้ว คือ คะแนน 100%

2. แบบฟอร์มการประเมิน ประจำปี 2563 เป็นแบบฟอร์มที่มีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการแก้ไขระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการใช้แบบฟอร์มนี้มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

“คณะกรรมการและฝ่ายบริหารรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ในปีนี้ (2563) กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนน 100จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยทางผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับโครงการฯ ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ชื่นชมฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือ เอาใจใส่ ติดตาม ประสานงาน จนโครงการฯ มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ” นางสาวยุวดี กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับโครงการการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ผ่านมาทีมงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมือ รวมถึงพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเชื่อว่าจะส่งผลให้กิจการของกลุ่มบริษัทฯ มีความยั่งยืน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยยกระดับธรรมาภิบาลให้กับตลาดทุนไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here