LEO จับมือ YUNNAN MOBILE DIGITAL TV โปรโมทสินค้าจีน-ไทย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

LEO จับมือ YUNNAN MOBILE DIGITAL TV โปรโมทสินค้าจีน-ไทย นางเฉิน จิ้ง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท YUNNAN MOBILE DIGITAL TV CO., LTD พร้อมด้วยนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-ไทย ของทั้ง 2 บริษัท  

 

โดยบริษัท YUNNAN MOBILE DIGITAL TV จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ YUNNAN MEDIA GROUP จำกัด ประเทศจีน ประกอบธุรกิจด้านทีวีดิจิตอล และให้บริการโทรทัศน์อินเตอร์เน็ตในมณฑลยูนนาน และ บริษัท LEO SOURCING & SUPPLY CHAIN จำกัด (LSSC) บริษัทย่อยของ LEO ตัวแทนในการจัดหาสินค้าไทย และผลไม้ไทย รวมถึงสินค้าอื่นทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและสำเร็จรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและโปรโมทสินค้าไทย เช่น ผลไม้ น้ำผลไม้ และ อาหารทะเลไทยส่งออก เพื่อจำหน่ายไปยังประเทศจีนผ่านทาง LSSC  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad