บลจ.วรรณ พิจารณา Set Aside หุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A บนกองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

บลจ.วรรณ พิจารณา Set Aside หุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245A บนกองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR

 


บลจ.วรรณ ดำเนินการ 
Set Aside หุ้นกู้ STARK รุ่น STARK245ในกองทุน ONE-FIXED และ ONE-FAR เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน

 

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยกรณีบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ไม่ส่งแบบ 56-1 ว่า ปัจจุบันบลจ.วรรณได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ STARK245เพียงรุ่นเดียว ซึ่งมีมติจากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ STARK  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ให้ยกเว้นเหตุผิดนัดกรณีไม่ส่งแบบ 56-1 ทำให้ปัจจุบันสถานะของหุ้นกู้ดังกล่าวยังเป็นปกติ

 

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.วรรณ จึงพิจารณาคัดแยกตราสารหนี้ที่มีแนวโน้มจะผิดนัดชำระหนี้ (Set Aside) โดยบลจ.วรรณจะดำเนินการ Set Aside หุ้นกู้ STARK245ที่ได้ลงทุนในกองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม หน่วยลงทุนชนิด A (ONE-FIXED) และ กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร (ONE-FAR)

 

ทั้งนี้ หาก  STARK ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ และสามารถจ่ายคืนดอกเบี้ย และ/หรือ เงินต้นได้ตามกำหนด บลจ.วรรณจะดำเนินการจัดสรรคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ประกาศ Set Aside โดยบลจ.วรรณ จะดำเนินการ Set Aside  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad