สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นองค์ประธานเปิด“งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2565  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยอุตสาหะของ“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย 


 


 วันนี้ (3มกราคม 2565) เวลา13.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเปิด “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน พระราชกรณียกิจ พระปรีชา พระวิริยอุตสาหะของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯและจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะฯเฝ้ารับเสด็จฯ  


   นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า   สำหรับงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 2565  ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 -7 มกราคม 2565  โดยปีนี้การจัดได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดลดกิจกรรมคงเหลือ 3กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการ  กิจกรรมสัมมนาวิชาการและกิจกรรมการประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน 


   สำหรับนิทรรศการ ประกอบด้วยบอร์ดนิทรรศการจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่นำเสนอการดำเนินการด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย ภายใต้ธีม “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NeXt  Nomal”  อาทิ 60 ปี ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและประวัติความเป็นมาอ.ส.ค.     ส่วนกิจกรรมสัมมนาวิชาการมีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  60 ปีฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเปิดตำนานนมวัวแดงอดีตสู่อนาคต,การประยุกต์ใช้นโยบาย BCG Model เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในกิจการโคนม  การแพร่ระบาดและฟื้นฟูการผลิตโคนม-โคเนื้อลัมปีสกิน เป็นต้น  นอกจากนี้ภายในงานยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค, ร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยงโคนม, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่มาร่วมออกบูธภายในงานครั้งนี้อีกมากมาย  ด้านนายสมพร ศรีเมือง   ผู้อำนวยการอ.ส.ค.  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดงาน“เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ถือเป็นวาระพิเศษที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คย่างก้าวสู่ปีที่ 60 จึงถือเป็นนิมิตที่ดีอ.ส.ค.จะมุ่งมั่นสืบสาน ต่อยอด “โคนมอาชีพพระราชทาน”ให้มีความยั่งยืน มั่งคงแก่เกษตรกรไทยยิ่งๆขึ้น โดยขณะนี้อ.ส.ค.ได้สร้างฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (Thai-Denmark Smart Dairy Farm) แห่งแรกของเมืองไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพของประเทศ รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านกิจการโคนมและเกษตรกร ให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้การบริหารจัดการฟาร์มที่ทันสมัยเพื่อนำความรู้ไปลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ รวมถึงสามารถแข่งขันได้ในกรอบการค้าเสรีได้ในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืนตามพระราชปณิธานของ“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่ ๙)” ควบคู่กับส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เทียบเท่านานาประเทศ  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here