“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

“เงินติดล้อ” สร้างโอกาสความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตา

 


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ 
TIDLOR โดย นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้ช่วยผู้จัดการ งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงิน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ แบบให้เปล่า โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการหนี้สินสำหรับผู้พิการ แก่นักศึกษาผู้พิการทางด้านสายตาและด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สินและแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้พิการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเงินติดล้อในการสร้างโอกาสทางการเงินที่ยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคมไทย กิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad