บอร์ด NDR ไฟเขียวปันผล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้ พร้อมเพิ่มทุน 31.5 ล้านหุ้น ขาย PP รองรับขยายธุรกิจในอนาคต - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

บอร์ด NDR ไฟเขียวปันผล 0.05 บ./หุ้น ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้ พร้อมเพิ่มทุน 31.5 ล้านหุ้น ขาย PP รองรับขยายธุรกิจในอนาคต

 


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR ไฟเขียวปันผล        ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มี.ค. และกําหนดจ่าย 30 เม.ย. นี้ พร้อมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 31.5 ล้านหุ้น พาร์  บาท เสนอขาย PP   ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา" กรรมการผู้จัดการ เผยการเพิ่มทุนครั้งนี้หนุนโครงสร้างทางการเงินแกร่ง รองรับการลงทุนในอนาคต

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกําไรสะสมของผลประกอบการปี 2563 เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายปันผลเป็นจํานวน 15,769,575.70 บาท โดยบริษัทฯกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 11 มี.ค. 2564, กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 72,078,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 387,470,188 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 315,391,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จําหน่าย จํานวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

พร้อมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)  จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จํานวน 346,891,514 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

“การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทําให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสําหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

โดยมติดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.) ณ ห้อง พาโนรา ม่า 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here