ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทันตะฯ มข.จัดใหญ่ “รักษาฟันฟรี” เพื่อสังคม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้อมคณะ ร่วมในพิธีเปิด  ณ   โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานว่า วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานปีนี้ มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย การจัดบอร์ดนิทรรศการด้านทันตสุขศึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพช่องปาก อีกทั้งยังมีการจัดให้บริการทางทันตกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดผู้มาร่วมงานปีนี้จะได้รับการบริการ และสาระความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีในอนาคต

ขณะที่ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ผู้ทรงเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์แผนไทย ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรคในช่องปาก ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนสุขภาพของประชาชน คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมงานวันทันตสาธารณสุขขึ้น โดยหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้ และเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากที่จะนำไปสู่สุขภาวะทางร่างกาย

หากมีการตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยทุก ๆ เดือน จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดี หากพบรอยโรคก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะมีอาการรุนแรง ดังนั้น การเข้ารับบริการทันตกรรมจึงมีความสำคัญมาก เพราะยิ่งมีปัญหามาก ปล่อยไว้นาน ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่พบว่าเฉลี่ยคนไข้ 10 ใน 100 คน มีรอยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งหากตรวจพบได้ไวก็มีโอกาสที่จะรักษาไม่ให้รุนแรงได้”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร มีทั้งศูนย์มะเร็งช่องปาก คลินิกทันตกรรมเด็ก และศูนย์ดูแลผู้ป่วยความพิการทางปากแหว่งเพดานโหว่โดยเฉพาะ ซึ่งในวันทั่วไปผู้เข้ารับบริการสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการรักษาได้ เช่น สิทธิบัตรทอง ขณะเดียวกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมี “กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า” เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมป้องกันและบริการรักษาสุขภาพช่องปากให้ผู้ด้อยโอกาส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมอีกด้วย

ดร.ทพ.ธีรพันธ์ุ สอสกุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวว่า วันนี้ทีมงานตั้งเป้ารับผู้มาใช้บริการประมาณ 550 คน แต่เพียง ชั่วโมงหลังจากเปิดรับลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 260 คน วันนี้จึงคาดว่าจะมีคนมาใช้บริการเกินเป้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมให้บริการจนถึงเวลา 14.00 น.ของวันนี้ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีการจัดบริการอย่างเต็มรูปแบบหลังจากโควิด-19 หวังว่าประชาชนจะมาใช้บริการกันในวันนี้

อย่างไรก็ตาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการผู้ป่วย รายต่อ งาน ทั้งอุดฟัน,ขูดหินปูนถอนฟัน/ผ่าฟันคุด รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็ก (มาพร้อมกับผู้ปกครอง) ซึ่งให้บริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันถอนฟันรักษารากฟัน และขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ โดยจะให้บริการทางทันตกรรมฟรีในวันนี้จนถึงเวลา 14.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad