เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
 หรือ TIDLOR นำโดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมงานชาวเงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 36 คน ในกิจกรรม TIDLOR Culture Wow เพื่อแนะนำ และแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และยังได้แบ่งปันเรื่องราวการดำเนินธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จาก Data Analytics เพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้ในการสร้างความแข็งแกร่งและความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจของ บมจ.เงินติดล้อ นอกจากนี้ยังร่วมแบ่งปันมุมมอง วิธีคิด และแนวทางการทำงาน เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบ ข้อสงสัยอย่างเป็นกันเอง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปยังองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เงินติดล้อ อาคารอารีย์ ฮิลล์ เมื่อเร็วๆ นี้


หลักสูตร TIDLOR Culture Wow และ TIDLOR Culture Camp ภายใต้โครงการ TIDLOR Academy จัดขึ้นสำหรับบุคคลและบริษัทภายนอกที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านแนวคิดและประสบการณ์จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป สำหรับผู้สนใจออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านเวิร์กชอปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-792-1990

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad