TIDLOR ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโฮลดิ้งส์ พร้อมตั้งบริษัทใหม่ รุกธุรกิจ InsurTech Platform เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

TIDLOR ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรเป็นโฮลดิ้งส์ พร้อมตั้งบริษัทใหม่ รุกธุรกิจ InsurTech Platform เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

 
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านสินเชื่อและนายหน้าประกัน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการควบรวมกิจการหรือการร่วมลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันจะช่วยให้สามารถบริหารและจำกัดความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจที่มีลักษณะต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนจัดตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ ติดล้อ โฮลดิ้งส์ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการกำหนดกลยุทธ์ การบริหาร และการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech (InsurTech Platform) อีกด้วย ซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว

การดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันที่ผ่านมาของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “ประกันติดโล่” (เดิมชื่อประกันติดล้อ) ถือเป็นเบอร์ ด้านการให้คำปรึกษาและเสนอขายประกันแบบ Face to Face มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 5,000 คน ให้บริการผ่านสาขามากกว่า 1,700 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์ (อารีเกเตอร์) ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนให้นายหน้าประกันอิสระสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการงานขายประกันของตนเองได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีแพลตฟอร์มนายหน้าประกันดิจิทัล (heygoody) ที่สร้างขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าประกันรายย่อยที่ต้องการเปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจนายหน้าประกันเกิดขึ้นจากการสร้าง พัฒนา และใช้เทคโนโลยีด้านประกันมามากกว่า 10 ปี เพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน และยังคงเดินหน้าต่อยอด พัฒนาพื้นฐานธุรกิจนายหน้าประกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นดังกล่าว โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlorinvestor.com เพื่อร่วมสร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com, Facebook Page เงินติดล้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad