ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ผถห. BWG ไฟเขียว ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม-SRF มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท


 คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (คนที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์  กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ “BWG” ผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 12 โครงการ และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ โดยคิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 9,856 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังอนุมัติวาระการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 540 ล้านหุ้น ให้กับบุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมแจกวอร์แรนต์ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการลงทุนดังกล่าวอีกด้วย
กรุงเทพฯ 
– ผู้ถือหุ้น บมจเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “BWG” ไฟเขียว โหวตอนุมัติรายการได้มาเพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม รวม12 โครงการกำลังการผลิต 96 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 9,856 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุน รวม 20,800 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังอนุมัติวาระเสนอขายหุ้น PP จำนวน 540 ล้านหุ้น   พร้อมแจก BWG-W6 ฟรี ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม ต่อ หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจดังกล่าว

     นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน หรือ BWG      เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ ดังต่อไปนี้

1.อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 540 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 135 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

2.อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ หรือ BWG-W6 จำนวนไม่เกิน 900.20 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี 3 เดือน นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BWG-W6 มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และ มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้น

3.อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 360,049,884.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,710,349,193.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,440,199,539 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6  

สำหรับวัตถุประสงค์จากการเพิ่มทุนออกวอร์แรนต์ และการเสนอขาย PP ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองในการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต หลังจากเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้า 12 โครงการ ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 96 เมกะวัตต์ และโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน โครงการ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมคุณภาพสูง สำหรับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่เตรียมการลงทุน โดยคิดเป็นเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการดังกล่าว จำนวน 9,856 ล้านบาท จากมูลค่าการลงทุนรวม 20,800 ล้านบาท

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังอนุมัติแผนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้า 10 โครงการ มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 80 เมกะวัตต์ ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC กับ GWTE สัดส่วนร้อยละ 50.00 ของมูลค่าโครงการ 15,000 ล้านบาท พร้อมทั้งอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท

 อย่างไรก็ตาม จากแผนการขับเคลื่อนขยายการลงทุน เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่น สู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รวมถึงการดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตเชื้อเพลิง SRF เพื่อจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตการนำขยะมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน สอดคล้องกับยโนบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad