KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พาพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่องการเงินกับเจน Z - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

KKP เดินหน้าแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ พาพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ย่านสยามสแควร์ ปลุกความตระหนักรู้เรื่องการเงินกับเจน Z

 

 


กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (
KKP) เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเงิน โดยเชิญชวนพนักงานในโครงการจิตอาสาของ KKP ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเจน Z ในบริเวณสยามสแควร์และสามย่าน แหล่งรวมวัยรุ่น พื่อสำรวจพฤติกรรมการเงิน ไลฟ์สไตล์ และมุมมองด้านการเงินของคนรุ่นใหม่ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมจะถูกนำไปประมวลผลเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์โดย KKP Research เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับสังคม พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับองค์กรในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2567

 


นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด
เปิดเผยว่าพนักงานจิตอาสาของ KKP ได้ลงพื้นที่สำรวจความรู้ทางการเงินของคนไทยภายใต้หัวข้อ ‘ชีวิตการเงินของคน Gen Z ที่อาจไม่เคยรู้’ โดยพูดคุยกับกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 12-25 ปี (Gen Z) จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเงิน การออม  การใช้จ่าย การลงทุน ตลอดจนปัญหาทางการเงินที่พบเจอ ภายใต้แคมเปญส่งเสริมความรู้ทางการเงิน #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้  ที่ KKP ได้จัดขึ้น

 


“กิจกรรมครั้งมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ หนึ่ง การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบงานวิจัยของ KKP Research สอง ส่งต่อความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสาม แนะนำการการลงทุนขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจ โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมนี้ จะถูกนำไปประมวลผลและผลิตเป็นเนื้อหาเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวางแผนการเงิน และบันดาลใจให้คนเริ่มต้นเก็บออม ไปจนถึงลงทุนได้อย่างมีความรู้ นอกจากนี้ KKP ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสา  ได้มีโอกาสใช้ความรู้และทักษะเพื่อร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่ดี รวมถึงมีการสนับสนุนด้วยการบรรจุให้มี ‘วันลาจิตอาสา’ เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการพนักงานในทุกๆปีอีกด้วย”

 


สำหรับแคมเปญ #เรื่องเงินอย่าปล่อยให้รู้งี้ ของ KKP เป็นแคมเปญที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง  และบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ภายใต้แนวคิดว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาทางการเงิน คนจำนวนไม่น้อยมักประสบกับภาวะ "รู้งี้" หรือความเสียดายว่าหากมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ คงจะตัดสินใจหรือวางแผนการเงินได้ดีกว่านี้ KKP จึงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญขององค์กรออกไปอย่างกว้างขวางผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย  โดย KKP เชื่อว่าความรู้ทางการเงินที่ดี จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงให้กับคนไทย และจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad