ซีพีเอฟ จัด Feed 3iDay 2019 เวทีส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร สร้างการเติบโตยั่งยืน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ซีพีเอฟ จัด Feed 3iDay 2019 เวทีส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร สร้างการเติบโตยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรม 'Feed 3i Day' 2019  ปีที่ 11 ต่อเนื่อง แสดงผลงานนวัตกรรม 220 ผลงาน เดินหน้าเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้คิดและริเริ่มโครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน จนถึงนวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการเติบโตที่ยั่งยืน สู่การเป็น “ครัวของโลก”

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ จัดงาน “Feed 3i Day” ทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้คิดและพัฒนาผลงาน หรือโครงงานที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งการลดขั้นตอน เพิ่มความรวดเร็ว ลดเวลาและลดต้นทุน ตลอดจน ช่วยพัฒนาหรือสร้างโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้จัดงานในรูปแบบ Innovation Save the world ภายใต้แนวคิด “ลดการใช้พลาสติกตามหลักการ 1A3R (1A:Avoid 3R: Reduce-Reuse-Recycle) และมุ่งสู่ดิจิทัล” ที่ศูนย์การเรียนรู้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดแสดง 220 ผลงาน จาก 1,800 ผลงานนวัตกรรมของบุคลากรจากสายธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ ธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร ขายเวชภัณฑ์สัตว์บก และกลุ่มวิชาการอาหารสัตว์ ซึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งนำไปจัดประกวดในงาน CPF CEO Awards และงานมหกรรมบัวบานของเครือซีพีต่อไป

“จำนวนผลงานส่งเข้ามาประกวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี สะท้อนถึงผลสำเร็จของการจัดงาน Feed 3iDay และการสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างเจ้าของนวัตกรรมกับเพื่อนพนักงาน เพื่อจุดประกายให้บุคลากรภายในองค์กรคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการเพิ่มขีดความสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง” นายเรวัติ กล่าว

ซีพีเอฟ ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมให้บุคลากรเกิดการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในทุกสายงานได้คิดและพัฒนาผลงานนวัตกรรม ทั้งนี้ มีการจัดระดับของนวัตกรรมออกเป็น 3 ระดับ คือ I1 (ไอ 1 หรือ improvement)  เป็นระดับที่ผลงานเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดเวลา ลดขั้นตอน ระดับที่ 2 I2 (ไอ 2 หรือ invention) เป็นผลงานหรือโครงการที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ สามารถนำมาจดสิทธิบัตรได้ และระดับที่ 3 คือ I3 (ไอ 3 หรือ innovation) เป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลลัพธ์ต่อธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้  โดยบริษัทฯ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้เกิดนวัตกรในทุกสายธุรกิจขององค์กร และพิจารณาผลตอบแทนให้แก่นวัตกรจากการพัฒนานวัตกรรม

นอกจากนี้ ในงาน Feed 3iDay ยังได้มอบรางวัลแก่พนักงานที่มีคะแนนสะสม ISCORE จากการส่งผลงานสูงที่สุดในรอบปี ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง./

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here