TK Q1 โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่งหลังใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

TK Q1 โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่งหลังใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายงานผลประกอบการไตรมาส กำไรสุทธิ 100.6 ล้านบาท ลดลง 10.8% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน หลังจากปรับใช้ TFRS9 ลูกหนี้เช่าซื้อรวม 6,777.7 ล้านบาท ลดลง 8.9% และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 6,127.9 ล้านบาท ลดลง 11.7% เนื่องจากนโยบายเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์มาตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2561 หรือตลอด ไตรมาสที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังมีนโยบายเร่งขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ในต่างประเทศ เนื่องจากมีโอกาสเติบโตอีกมาก คาดสิ้นปี 2563 สัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์โต 30% เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการไมโครไฟแนนซ์ในเมียนมา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส ของปีนี้ ด้านสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ได้อนุมัติแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไปในช่วงปลายไตรมาส ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีกับคุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อในพอร์ท สำหรับแผนระยะถัดไป บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน กรณีสถานการณ์ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อเนื่อง

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่าตามที่    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดไตรมาส 1 โดยรายได้รวมเท่ากับ 740.9 ล้านบาท ลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ  กำไรสุทธิรวม 100.6 ล้านบาท ลดลงเพียงเล็กน้อยหลังจากมีการเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีแบบใหม่ TFRS9 ลูกหนี้เช่าซื้อรวมทั้งสิ้น 6,777.7 ล้านบาท ลดลง 11% อันเป็นผลมาจากนโยบายการเร่งตัดหนี้สูญและเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2561 โดยลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ จำนวน 1,425.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.7% จากสิ้นปี 2562 และเพิ่มสัดส่วนเป็น 22.2% นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเร่งขยายตลาดในต่างประเทศ ด้วยการเพิ่มสาขาในต่างประเทศอีก สาขา โดยที่กัมพูชา เพิ่ม สาขาให้ครบจำนวน 12 สาขาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและที่ สปป.ลาว คาดว่าเพิ่ม สาขา รวมเป็น สาขา ภายในกลางปีนี้ ซึ่งอาจจะมีการอนุมัติล่าช้าเนื่องจากใน สปป.ลาว มีการ Lock Down ประเทศในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการอนุมัติการเข้าซื้อกิจการไมโครไฟแนนซ์ในเมียนมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส ของปีนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 30%

ทางด้าน นายประพล พรประภา กรรมการและรองผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศในช่วง เดือนแรก มียอดจดทะเบียน 431,004 คัน ลดลง 6.7เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ 462,205 คัน  อีกทั้งอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศมีการปรับเป้าการผลิตรถจักรยานยนต์ลง 2 แสนคัน เหลือ 1.8 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตเพื่อขายในประเทศ 1.5 ล้านคัน (เดิมตั้งไว้ 1.7 ล้านคัน) และส่งออก แสนคัน (เดิมตั้งไว้ แสนคัน) ซึ่งเป็นผลมาจากกำลังซื้อภายในประเทศและผลของสงครามการค้าสหรัฐและจีน ต่อเนื่องมาถึงปัญหาวิกฤติ COVID-19 ซึ่งยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างชัดเจน แต่ในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อม ทั้งในส่วนของการช่วยเหลือลูกค้าและแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ     หากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงลากยาวไปจนถึงปลายปีหรือยาวกว่านั้น  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์รอบด้าน คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศจะยังมีการชะลอตัวไปอีกระยะหนึ่ง โดยในช่วงนี้ TK จะเน้นการบริหารคุณภาพลูกหนี้ ควบคู่กับการเติบโตในตลาดต่างประเทศ ส่วนในประเทศ        หากสถานการณ์ดังกล่าวปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น TK ก็มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะความพร้อมทางด้านฐานทุนและการเงินในการกลับมาเร่งทำตลาด โดยทั้งหมดนี้นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในปี 2563

“ในปี 2563 นี้ ถึงแม้จะเป็นปีที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะความท้าทายจากโรคระบาดอุบัติใหม่อย่างไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับทั้งสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ดังนั้น นอกจากจะต้องบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว TK ยังให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งยังให้ติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยที่ผ่านมาเราได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในหลายรูปแบบ เช่น การพักชำระหนี้หรือชำระบางส่วนของค่างวด การให้ความคุ้มครองฟรีกรณีตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 และการให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในกรณีลูกค้าปิดจบสัญญาก่อนกำหนด” นายประพลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here