สจล.เผยสุดยอดนวัตกรรมจากการประกวดนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching ปี 2566 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สจล.เผยสุดยอดนวัตกรรมจากการประกวดนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching ปี 2566 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning : KLLC) ผนึกความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. (CMIT) จัดงาน KMITL Future Innovator 2023 เปิด 2 เวที ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11” และ ประกวดแนวคิดนวัตกรรม (Pitching)” โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ท่ามกลางเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป โชว์ผลงานนวัตกรรมจากไอเดียและฝีมือ สร้างเซอร์ไพรส์ในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของวัยโจ๋ไทยในวันนี้และนวัตกรในอนาคต โดยมี 6 ผลงาน นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี’ คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และอีก 2 ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘แนวคิดนวัตกรรม Pitching’ ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)


ผศ. ดร.วิภู ศรีสืบสาย 
คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ(CMIT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากความร่วมมือของ KLLC และ CMIT สจล.เพื่อเสริมสร้างทัพนวัตกรคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยจัดงาน KMITL Future Innovator 2023 ซึ่งประกอบด้วย 2 เวทีประกวด คือ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ การประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching’ ภายใต้แนวคิด ‘Smart City และ Digital&AI’ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดศักยภาพในการนำนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และครูในระดับมัธยมทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และเป็นการต่อยอด ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ วัสดุนาโน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สานพลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนและคนรุ่นใหม่

รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงความสำเร็จของงาน “KMITL Future Innovator 2023” ว่า สืบเนื่องจากงาน “KMITL Innovation Expo 2023” ซึ่งได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมของ สจล. และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยจาก 6 คลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ยั่งยืน งานวันนี้นับเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จจากการที่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำไอเดียผสมผสานกับองค์ความรู้จาก สจล. มาสร้างสรรค์พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาแก่สังคมและโลก โดยก่อนหน้าวันประกวด สจล.จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ทีมผู้สมัคร

จำนวนผู้เข้าแข่งขันการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ในปีนี้มีทีมจากทั่วประเทศถึง 111 โครงการและมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 431 คน ส่วน การประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching’ มี 96 ทีมสมัครเข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วม 358 คน ในงานมีบู้ทนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม นาโนเทคโนโลยี กว่า 110 ผลงานของเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียน


ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 11 รางวัลชนะเลิศมี 6 ประเภท
 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสดมูลค่า 10,000 บาท มีดังนี้


ตาราง รางวัลชนะเลิศ – การแข่งขันนวัตกรรมน.jpg

สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภท FUTURE INNOVATOR SPECIAL PRIZE ได้แก่ ผลงาน The Alchemist's Alchemy โดยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รับถ้วยรางวัล และเงินสดมูลค่า 8,000 บาท


ส่วนการประกวดแนวคิดนวัตกรรม 
Pitching ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา คือ ทีม CareWalk จากผลงานแอพพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไป คือ ทีม Cher Chom AI Modeling จากผลงานสร้างนางแบบเสื้อผ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad