ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66 เน้นการรักษาพยาบาล และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทั้งนายจ้างและลูกจ้าง - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ทีมพัฒนาประกันสังคม พบนายจ้าง กว่า 100 บริษัท เพื่อชี้แจงนโยบายในการใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่ 24 ธันวาคม 66 เน้นการรักษาพยาบาล และการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 


ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ นำทีมพัฒนาประกันสังคม ผู้สมัครเป็น คณะกรรมการประกันสังคม ตัวแทนฝ่ายนายจ้างประกอบด้วย ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ , นายทรงกรด ชูศรีนางสาวเบญจพร บุษมงคลนายชัชพงศ์ โชติศิรินางสาวฟารีดา บุรณนัฎ,นายสมพงศ์ นครศรี และ ดร.วรพล เพ็ชรภูผา เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์กลุ่มสภาองค์การนายจ้าง  ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี เพื่อชักชวนให้นายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือก ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ และไปร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 

โดย ดรวัชรพล บุษมงคล ประธานที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้าง   ได้เชิญชวน  นายจ้าง เจ้าของบริษัท ต่าง  กว่า 100  บริษัท  เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้สมัครบอร์ดนายจ้าง      ร่วมงานพบปะสังสรรค์กลุ่มสภาองค์การนายจ้าง  ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบกวิภาวดี    เพื่อรับฟังนโยบายต่าง    ของทีมผู้พัฒนาประกันสังคมซึ่งประกอบด้วย   เบอร์  3,4,5,6, 7, 8 และ 16   เพื่อทำงานให้กับนายจ้างและลูกจ้าง 

ดรทวีเกียรติ   รองสวัสดิ์  หัวหน้าทีมพัฒนาประกันสังคม  กล่าวว่า ขอขอบคุณนายจ้างทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้  และที่สำคัญทีมของตนนั้นได้มีนโยบาย   จะเข้าไปดูแลแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติ (...) ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) .. 2558 ได้กำหนดให้บอร์ดประกันสังคม   เป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มาจากการเลือกตั้งนั้น จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายรวมถึงวางระเบียบ วาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำบอร์ดและ สปสปฏิบัติการ อื่นๆ ใด ตามกฎหมาย  โดยทีมพัฒนาประกันสังคม  นั้นพร้อมที่จะทำงานเพื่อนายจ้างและลูกจ้างใน

ทีมพัฒนาประกันสังคม  ให้ความสำคัญต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย  และการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการการทำงานเป็นอย่างมาก  เราถือว่าพนักงาน และนายจ้างทุกคนคือผู้ร่วมงานที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจให้เติบโตมีรายได้มีผลกำไร และเมื่อทุกนมีรายได้ที่ดี มีชีวิตที่ดี  ก็จะส่งผลต่อประชาติ ทำให้คนในประเทศมีเจริญก้าวหน้า  และได้ร่วมกันพัฒนาชาติไทยไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad