ธ.ไทยเครดิต ขานรับมติที่ประชุมสมาคมธนาคารไทย ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ธ.ไทยเครดิต ขานรับมติที่ประชุมสมาคมธนาคารไทย ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มเปราะบาง สอดคล้องมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐ

 


กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2567 – ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำปรัชญา “Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย บรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสามารถฟื้นตัวได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครั


นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้นมา ตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ธนาคารไทยเครดิตได้เฝ้าติดตามและเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวและเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา จึงประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้ลูกค้าบุคคล รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีสามารถประคับประคองและนำพาธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี”

นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาท และลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องมีวงเงินกู้กับธนาคารไม่เกิน 2 ล้านบาท และได้รับการเบิกใช้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมถึงต้องไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้หรือเป็นหนี้ NPL โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaicreditbank.com/th/มาตรการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารไทยเครดิต โทร. 0 2697 5454

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad