บางจากฯ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพแข็งแรง จับมือ สปสช. นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บางจากฯ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพแข็งแรง จับมือ สปสช. นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบางจาก เป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

 


บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการ “เพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” สำหรับประชาชน ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มุ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ

โดยมี นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ลงนาม และมี ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บมจ. บางจากฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน และมี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจเป็นเวลา 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของบางจากฯ เราได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยนอกจากจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ด้วยตัวเองแล้ว ยังร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสและขยายผลในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบางจากฯ กว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศนั้น นอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยภายใต้แนวคิด Greenovative Destination for Intergeneration แล้ว บางจากฯ ยังใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในโอกาสและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนหรือเปิดพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการแจกสินค้าทางการเกษตรให้กับลูกค้าและสมาชิกบัตรบางจาก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำ จนถึงการระดมทรัพยากรและกระจายความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตต่าง ๆ เช่น ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 เป็นพื้นที่สำหรับกระจายยา ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย แจกแอลกอฮอล์เจล จำหน่ายหน้ากากอนามัย หรือจัดกิจกรรมดนตรีปันสุข จัดพื้นที่ช่วยเหลือร้านอาหารที่ไม่สามารถขายในห้างสรรพสินค้า และล่าสุด สถานีบริการน้ำมันบางจาก 162 ทั่วประเทศ ยังเป็นจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF ดีต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เองและผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลาย สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพี่น้องชาวไทย ช่วยยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในมิติใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก”

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บางจากฯ จะร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดหาพื้นที่ แนะนำและอำนวยความสะดวกสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขกับ สปสช. ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันของบางจาก และร่วมศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telehealth ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขยายขอบเขตการสนับสนุนบริการด้านการแพทย์ รวมถึงศึกษาและพัฒนาการแพทย์รูปแบบใหม่นอกโรงพยาบาล นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขมาใช้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad