ผู้ถือหุ้น TIDLOR อนุมัติจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ผู้ถือหุ้น TIDLOR อนุมัติจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

 


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) แจ้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (e-EGM) ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ได้อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดแห่งใหม่ เป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ บริษัท ทิดหล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ทิดหล่อ โฮลดิ้งส์)

หลังจากได้รับอนุมัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นใหม่แล้ว Tidlor Holdings จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท จากผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของ Tidlor Holdings ผ่านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ Tidlor Holding เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทในอัตราส่วนการแลกเปลี่ยน 1:1

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 Tidlor Holdings จะส่งคำร้องเพื่อนำหุ้นสามัญของตนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหุ้น ของบริษัท ซึ่งจะถูกเพิกถอนในวันเดียวกัน Tidlor Holdings จะใช้สัญลักษณ์ย่อเดียวกันกับ TIDLOR

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการโอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในรูปแบบ InsurTech ได้แก่ AREEGATOR และ Heygoody พร้อมด้วยทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปยังบริษัทใหม่ที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ในแพลตฟอร์ม InsurTech ในอนาคต (บริษัทใหม่) หลังจากการโอนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ InsurTech เสร็จสิ้น Tidlor Holdings จะเข้าซื้อหุ้น 99.99% ในบริษัทใหม่ หลังจากที่หุ้นของ Tidlor Holdings นำหุ้นของ Tidlor Holdings เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษนุกูล กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่นในทิศทางการเติบโตของบริษัท เขากล่าวว่า "แผนการปรับโครงสร้างใหม่นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานทั้งในธุรกิจสินเชื่อและนายหน้าประกันภัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศักยภาพในการ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผ่านการควบรวมกิจการหรือกิจการร่วมค้า โครงการริเริ่มเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโดยรวมของกลุ่ม ส่งผลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสายธุรกิจที่หลากหลาย"

ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ TIDLOR ได้ที่ www.tidlorinvestor.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad