ใช้“เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์”อย่างชาญฉลาด เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน! 90% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลาย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ใช้“เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์”อย่างชาญฉลาด เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน! 90% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนมัธยมปลาย

ในยุคแห่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ผู้คนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ชีวิตประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น และกลายเป็นกระแสในโลกที่เอาเวลาไปมุ่งเน้นกับการใช้หัวสมอง โดยขณะนี้อุตสาหกรรมการศึกษาเองก็กำลังก้าวเข้าสู่เทรนด์ดังกล่าวด้วย หนึ่งในสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ไม่ได้มีเพียงนักศึกษาเท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ได้ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย เครื่องมือนี้ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลการเรียนได้ด้วย ในปัจจุบันมีโรงเรียนมัธยมปลายในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนหรือการสอบได้ แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนมัธยมปลายที่หันมาสนใจใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่น เมื่อทำการบ้านหรืออ่านหนังสือสอบ นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่ การแก้โจทย์ประยุกต์ที่ยากๆ ก็สามารถใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยคำนวณต่อจากส่วนสุดท้ายที่ตัวเองจะคำนวณได้ วิธีการเรียนรู้เช่นนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง “ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ” ซึ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในสายวิทยาศาสตร์ และจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
จากผลการสำรวจของ CASIO กับนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษาไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2562 พบว่า มีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนมากใช้ประโยชน์จากเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้อยู่แล้วตัวอย่างเช่น 99ของนักเรียนมัธยมปลายที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์บอกว่า การใช้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพดี เพราะช่วยประหยัดเวลาในการคำนวณโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้มีเวลาฝึกทำโจทย์อื่นๆได้จำนวนมากขึ้น”   นอกจากนี้ 100% บอกว่า “เวลาที่ประหยัดได้จากการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการฝึกคิดแก้ปัญหาโจทย์ยากๆ ได้มากขึ้น”  และ 93“เห็นว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์ในการตรวจคำตอบเวลาฝึกฝนด้วยตนเอง
1. Infographic.png

นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าในบรรดานักเรียนที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปีแรกๆ ที่เริ่มเข้าเรียนพบว่า ในโรงเรียนชั้นนำ มีนักเรียนกว่า 80ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มเข้า ม.4 ในขณะที่โรงเรียนทั่วไปมีนักเรียนเพียงประมาณ 40เท่านั้นที่เริ่มใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ม.4
2. Infographic.png

จากการสำรวจกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 88ของผู้ที่ใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เครื่องมือนี้มีส่วนช่วยในการเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ 96คิดว่าการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ตั้งแต่มัธยมปลายเป็นผลดีต่อการเรียน และ92คิดว่าถ้าเป็นไปได้ อยากเริ่มใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ให้เร็วขึ้น 
3. Infographic.png

สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มักยุ่งกับการเรียน ทุกคนล้วนต้องการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาผลการเรียนของตนเอง  ยกตัวอย่าง โจทย์ปัญหาบางข้อที่มีตัวเลขซับซ้อน การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นี้ช่วยย่นระยะเวลาในการคำนวณได้ ทำให้มีเวลาเหลือไปทบทวนวิชาอื่นๆ หรือ ใช้ในการแก้ปัญหา โจทย์ประยุกต์ที่ยากกว่า ได้มากมาย แทนที่จะทำแต่โจทย์ง่ายๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน เวลาเจอปัญหายากๆ ก็รับมือได้อย่างสบาย ดังนั้น เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ จึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนของนักเรียนมัธยมปลาย รวมถึงการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย” โคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว
โคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด.jpg

นอกจากนี้ CASIO ยังส่งเสริมการคำนวณและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนและครู  CASIO ClassWiz Series ถูกนำมาใช้ในหลายโรงเรียนเพราะรองรับการคำนวณส่วนใหญ่ที่มีในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปลายรวมถึงมหาวิทยาลัย และยังมีจุดเด่นที่สามารถป้อนสัญลักษณ์หรือสูตรคณิตศาสตร์ตามที่เห็นลงไปได้ทันที เช่น เศษส่วน ลอการิทึม อนุพันธ์ แคลคูลัส กรณฑ์ที่สอง ไม่ต้องให้ผู้เรียนต้องเสียเวลาแปลงสูตรหรือสัญลักษณ์ ข้อดีของเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นั้นไม่เพียงแต่ช่วยลด ”ความยุ่งยากในการคำนวณ” แต่ยังช่วย “สร้างจินตภาพ” ที่จะใช้แก้ปัญหาการคำนวณได้อีกด้วย นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังช่วยให้รู้ว่าในโจทย์ปัญหาหนึ่งอาจมีวิธีการคำนวณได้หลายวิธี และยังมีผลช่วยลดความรู้สึกไม่ชอบคณิตศาสตร์อีกทางหนึ่ง จึงคิดว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลการเรียนของผู้เรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here