UAC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

UAC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2023 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

 


นางสาวอลิสา ชีวะเกตุ 
Corporate Image & Treasury Manager บมจ.ยูเอซี โกลบอล (“UAC”) เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Recognition”หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์  ซึ่ง UAC ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ตามหลักการในการวางรากฐานความยั่งยืนและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในระยะยาว ซึ่งตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ดังนั้นรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดย UAC เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกจาก 153 ราย ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว แสดงถึงศักยภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad