เมดิเซเลส 'Medyceles' บริษัทผู้นําเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับคลินิกเสริมความงาม จัดงาน ขอบคุณประจําปี 'MEDYCELES NIGHT AT THE MUSEUM : Thank you party for valued customer 2023' อือฟ ปองศักดิ์-เพียว เดอะวอยซ์ ร่วมโชว์ มินิคอนเสิร์ต สุดอบุน!!! - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

เมดิเซเลส 'Medyceles' บริษัทผู้นําเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับคลินิกเสริมความงาม จัดงาน ขอบคุณประจําปี 'MEDYCELES NIGHT AT THE MUSEUM : Thank you party for valued customer 2023' อือฟ ปองศักดิ์-เพียว เดอะวอยซ์ ร่วมโชว์ มินิคอนเสิร์ต สุดอบุน!!!

 "Medyceles' (เมดิเซเลส) บริษัทร่วมทุนข้ามชาติระหว่างบริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท เมดิท็อกช์ คอปเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ KOSDAO จัดงาน 'MEDYCELES NIGHT AT THE MUSEUM : Thank you party for valued customer 2023' เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสําคัญ ณ The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ท่ามกลางแขกคนสําคัญมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมี 3 ทหารเสือแห่ง เมดิเซเลส Medyceles คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ ประธานบริษัท , คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ ผู้บริหารสูงสุด และ คุณอารียา วูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับลูกค้าเมติเซเลสซ่เข็นการรวมตัวของแพทย์และเจ้าครินิกควานจาทั่งประทศดั ญ่ี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก 2 ศิลปิน อือฟ ปองศักดิ์ และ เพียว เดอะ วอยซ์


คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ Chairman of Medyceles เปิดเผยว่า ในขณะนี้ เมดิเซเลส เป็นผู้นําเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สําหรับคลินิกเสริมความงามโดยเฉพาะ ได้แก่ Botulinum Toxin (Neuronox), Hyaluronic Acid Dermal Fille (Neuramis) และ Non-cross link Hyaluronic Acid : Skin Booster (Neuraderm) สําหรับ ความโดดเด่นทางด้านจุดขายและความเชี่ยวชาญที่ทําให้ Medyceles มีความแตกต่าง คือ การร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จากเกาหลีใต้ ก็ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทน ต่อยอดไปยังการตั้งราคาสินค้าที่ผู้บริโภคจะสามารถจับต้องได้มากขึ้น การสร้างนวัตกรรมสินค้าความงามนําเทรนด์ระดับโลกและเอเชียทีก้าวนํากว่าบริษัทอืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมแพทย์ หรือ สินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และระบบโลจิสติกส์ท ที่ได้มาตราฐานระดับสากลเมดิเซเลส มองวาตลาดความงามในไทยโดยเฉพาะกลุ่มคลินิกความงามและศัลยกรรมนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างน้อย 20% ต่อปี และมีมูลค่าตลาดกว่า 1 แสนล้านบาท ในอนาคตประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําด้านตลาดเสริมความงามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเอเชีย ด้วยราคาที่เข้าถึงง่าย สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงฝีมือของแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ ทําให้หลายๆประเทศในเอเชียมุ่งตรงมาที่ประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันการแข่งขันใน ตลาดนี้สูงมาก มีผู้ที่มความเชี่ยวชาญด้านความงามเข้ามาในตลาดนี้มากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะยิ่งแข็งขันสูง ยิ่งทําให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นและในราคาที่จับต้องได้ รวมถึงยิ่งยกระดับคลินิกความงามและสุขภาพในไทยให้ยิ่งเติบโตอย่างมีคุณภาพ" คุณสุรวุฒิ วูวงศ์ Chairman of Medyceles กลาว


ทางด้าน คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medyceles ได้กล่าวเสริม ถึงด้านกลยุทธ์และแนวทางการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า นโยบายหลักของเราคือ ลูกค้าทุกกลุ่มต้องสวยงามอย่างมีคุณภาพ ด้วยราคาที่จับต้องได้ ในอดีตความสวยมักเข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่มีกําลังจ่ายเท่านั้นโดย Positioning ของลูกค้าเราคือ กลุ่มวัยทํางาน วันรุ่น ทีมีรายได้ปานกลางและเป็นคนรุ่นไหม่ที่ใส่ใจในการดูแลตนเองและหาศึกษาหาข้อมูลสินค้า ก่อนเลือกใช้ โดยบริษัทให้ความส้ําคัญกับการทําการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ดังนี้1. ผู้บริโภค (คนไข้) : เน้นไห้ความรู้โดยแพทย์และเน้นทําการตลาดเพือเข้าถึงผู้บริโภคมากยิงขึน เช่น การ

ใช้พรีเซนเตอร์ เป็นนักแสดงเกาหลีใต้ชื่อดัง :ชน เย-จิน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ว่ามีคุณภาพระดับโลก การ Collaboration กับไอศกรีมแบรนด์ Guss Damn Good เพื่อให้คนจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น และการทําสือโฆษณาผ่าน Out of Home Media ต่างๆ เช่น Billboard, รถไฟฟ้า เป็นตัน

2.เพทย์ผู้เชียวชาญ:เนันการตลาดเชิงวิชาการและการแพทย์เป็นหลัก เช่น การสัมภาษณ์แพทย์เพื่อให้ความรู้,การเชิญวิทยากรจากเกาหลีไต้มาจัดอบรมวิชาการแพทย์ และ 

3. ลูกค้าที่เป็นคลินิกเสริมความงามและแพทย์ผู้ใช้: บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ,Marketing Tool ต่างๆ เช่น เอกสารให้ความรู้, จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้ และ สนับสนุนการเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออัพเดทความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ


ส่วนนวัตกรรมและสินค้าไหม่ ต้อนรับปี 2024 นี้ คือ Neulux : Non-animal based Botulinum Toxin ยากล่มโบทูลินัมท็อกซินแบรนด์แรกของโลกที่ปราศจากโปรตีนจากสัตว์และมีความบริสุทธิ์สูงทีสุด โดยมีแผนจะปล่อยสู่ตลาดในปี 2026

สําหรับทิศทางการคําเนินงาน ของเมดิเซเลสในปีนี้ ถึงแม้ที่ผ่านมาจะเจอวิกฤตในปี 2020 แต่ก็ได้กลับมาผงาดในตลาดความงามและมัผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดคจากผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าในตลาดที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทมาอย่างดี กระทั่ง เมดิเซเลส ก้าวสู่ยอดขายอันดับ 1 ในตลาดยาความงามจากเกาหลี และ เป็นแบรนด์ฟิลเลอร์ที่ลูกค้ารับรู้และให้ความเชื่อมั่นอันดับ 1 ในเกาหลีและอันดับ 2 ในประเทศไทย โดยดูจากผลประกอบการในปี 2023 ที่เติบโตขึ้นถึงเกือบ 100% และ ในปี 2024 นี้เป็นปีแรกที่เมดิเซเลสฉลองยอดขายแตะ 1000 ล้านบาทแรก ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ให้ได้มาดูผลประกอบการของ เมดิเซเลส ในแต่ละปีกัน

ปี 2021 รายได้ 224 ล้านบาท กําไร 44 ล้านบาท

ปี 2022 รายได้ 409 ล้านบาท กําไร 79 ล้านบาท

ปี 2023 รายได้ 655 ล้านบาท กําไร 133 ล้านบาท และ ปี 2024 มุ่งสู่รายได้ 1,000 ล้านบาทใน

ไตรมาส 4' คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medyceles กล่าวคุณอารียา วูวงศ์ COO of Medyceles กล่าวถึงด้านกลยุทธ์ในการทําธุรกิจของ เมดิเซเลสว่า 'กลยุทธ์หลักคือทํา การตลาดผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ KOL และเน้นจุดขายของบริษัทคือคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่นําเข้ามา บริษัทชูจุดขายนี้ด้วยการทําการตลาดผ่านแพทย์ผู้เชียวชาญ KOL และไห้ความส่าคัญกับการอบรบให้ความรู้กับแพทย์สมําเสมอเพื่อเพิมความมันใจการนําสินค้าไปให้บริการกับผู้บริโภค พร้อมทั้งสร้างการจดจ๋าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าของ เมดิเซเลส นําเข้าจากประเทศเกาหลีไต้มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ ทังได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่่ำเสมอ เช่น การอบรมพนักงานขายให้มีคุณภาพ, การทำงาน​เรชั่น และ ยอมรับความหลากหลายทางเพศ และการให้อิสระกับพนักงานในการทํางานและแสดงความคิดเห็น 'องค์ประกอบล่าคัญอีกประการหนึ่งคือ การยิดมันไนความซือสัตย์ต่อลูกค้า ในช่วงที่เกิดวิกฤติโดนระงับจำหน่าย สินค้าหลักครั้งใหญ่ของบริษัท ทางบริษัทแก้ไข โดยเรียกคืนสินค้าทั้งหมด และจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้ากว่า 700 ราย ร่วมมือร่วมใจ 110 ล้านบาท รวมถึงทำลายสินค้า ที่อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านบาท โดยขันตอนทังหมด ได้ดําเนินการภายในระยะเวลาเพียงแค่ 30 วันเท่านั้น หลังเกิดปัญหาขึ้น จากการรับมือของบริษัทต่อเหตการณ์ในครั้งนั้น ทําให้ลกค้าเกิดความไว้วางใจใน เมดิเซเลส มากขึ้น และกลับมาสั่งซื้อสินค้า

ของบริษัทเช่นเดิม รวมถึงยังช่วยสนับสนุนสินค้าอื่น ๆ ในเครือของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกด้วย" คุณอารียา วูวงศ์ COO of Medyceles กล่าวทิ้งท้าย

ช่องทางติดต่อ เมดิเซเลส Medyceles

Facebook:I https://mw.facebook.com/Medyceles

Website : https://ww.medyceles.co.th/

Tel : 02-117-9151


#Medyceles #เมดิเซเลส #นําเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับคลินิกเสริมความงาม #นําเข้าอันดับ

หนึ่ง #MedycelesNight2024 #คุณสุรวุฒิวูวงศ์ #คุณวิภารัตน์วูวงศ์ #คุณอารียาวูวงศ์ #fller #ฟิลเลอร์

#skinbooster #สกินบูสเตอร์ #Medycelesเมดิเซเลส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad