CPF - AXONS โชว์ศักยภาพผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืน และ Food Tech ระดับโลก บนเวที Techsauce Global Summit 2023 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

CPF - AXONS โชว์ศักยภาพผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรที่ยั่งยืน และ Food Tech ระดับโลก บนเวที Techsauce Global Summit 2023 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ AXONS ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการเกษตรระดับโลกบนวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” โชว์นวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต รวมถึงระบบการเกษตรอัจฉริยะที่ช่วยให้การเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมนำผู้บริหารร่วมขึ้นเวทีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่กับพันธมิตรเจ้าของเทคโนโลยีผู้ร่วมงานจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ในงาน Techsauce Global Summit 2023 งานประชุมด้านเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (QSNCC)  

 


นายพีรพงศ์ กรินชัย 
ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ได้แบ่งปันมุมมองบนเวทีเสวนา Food Tech ในหัวข้อ Embedding Sustainable Technology in the Food Value Chain ย้ำความมุ่งมั่นของซีพีเอฟขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กร Net-Zero และดำเนินงานสอดคล้องเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) นำหลักการขององค์กร Science Based Target Initiative (SBTi) มาใช้ในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และ IoT ประยุกต์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร และช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และโรงงาน ปัจจุบันฟาร์มหมูและฟาร์มไก่ไข่ใช้ระบบไบโอแก๊ส (Biogas) เปลี่ยนมูลสัตว์เป็นพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการยกเลิกใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหันมาใช้พลังงานชีวมวล การเดินหน้าติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงานเพิ่มขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป็นองค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังสู่เป้าหมาย Net-Zero ในปี 2050 ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นใจในผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟมีส่วนช่วยลดโลกร้อน สอดคล้องกับเทรนด์และความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก 

 

ด้าน นางนลินี โรบินสัน หัวหน้าด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ ขึ้นวทีเสวนาในหัวข้อการ Leverage Deep-Tech Advancements to Scale Impact  แลกเปลี่ยนมุมมองและความท้าทายของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Tech) ในการดำเนินธุรกิจ  โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) แบรนด์ Meat Zero ใช้เทคโนโลยี Plant-Tec ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคด้านคุณค่าโภชนาการทดแทนเนื้อสัตว์ และได้ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ โปรตีนจากพืชยังมีความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก ประเด็นราคาสูง ยังต้องพัฒนาเนื้อสัมผัสและรสชาติให้เหมือนเนื้อสัตว์จริง นอกจากนี้ จากการร่วมเสวนายังเป็นโอกาสในการจับคู่พันธมิตรที่มีเทคโนโลยี และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ช่วยตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจและเทรนด์ผู้บริโภคมากขึ้น 

 


นอกจากนี้ นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) กล่าวว่าการมาร่วมงานครั้งนี้ของ AXONS ได้ร่วมประกาศวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีบนเวทีงานประชุมระดับโลก พร้อมเป็นโอกาสแบ่งปันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมมานาน 40 ปี และประสบการณ์การให้บริการด้าน AgriTech ใน 17 ประเทศ  ตลอดเปิดโอกาสได้พบกับพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืนด้วยกัน   

 

ในส่วนของนิทรรศการ CPF และ AXONS นำเสนอ ภายใต้แนวคิด Revolutionizing the Future: Empowering Sustainable Well-being through AgriTech แบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย CPF นำเสนอนวัตกรรม Smart Process ตลอดห่วงโซ่อาหารในฐานะ “ครัวของโลก” โดยทีมวิศวกรรม นำผลงานหุ่นยนต์กลับแกรบในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหาร พร้อมทั้งนำ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต” ที่ใส่ใจสุขภาพและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นความสำเร็จของ CPF RD Center ที่ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกพัฒนานวัตกรรม PLANT Tec ที่ช่วยให้อาหารแพลนต์เบสมีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์จริง และส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช ภายใต้แบรนด์ Meat Zero ก้าวเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและในเอเชีย 

 

สำหรับโซนนิทรรศการของ AXONS โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีทางการเกษตร AgiTech ที่มีส่วนช่วยยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการเกษตรและกระบวนการแปรรูปอาหารของประเทศไทยสู่ระดับโลก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความแม่นยำให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย./   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad