LTS สุดแจ่ม คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud 13 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้โต 20-30% ชูกลยุทธ์ขยายธุรกิจด้าน IT Solution ควบคู่การเป็นผู้นำธุรกิจไฟส่องสว่างอัจฉริยะ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

LTS สุดแจ่ม คว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud 13 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้โต 20-30% ชูกลยุทธ์ขยายธุรกิจด้าน IT Solution ควบคู่การเป็นผู้นำธุรกิจไฟส่องสว่างอัจฉริยะ

 


LTS
ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ น้องใหม่ mai หลังเข้าซื้อขายไม่นาน โชว์ศักยภาพลุยคว้างานวางระบบ-ดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI Cloud 13 ล้านบาท ทั้งปีคาดรายได้โตไม่น้อยกว่า 20-30 เปอร์เซ็นต์ ย้ำรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงหลังขยายธุรกิจด้าน IT Solution เพิ่มช่องทางการในการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับ Mega Trend

นายภัฏ ตรัสโฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ LTS เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญางานโครงการกับ บริษัท โอบีโอเอ็น คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีมูลค่างาน 13 ล้านบาท ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ กำหนดส่งมอบงานภายใน 31 กรกฎาคม 2567 สัญญาครอบคลุมเพื่อร่วมดำเนินงานใน 4 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย

1.การสำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานที่ (Site Survey and Preparation) โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่สำรวจและตรวจสอบความพร้อมของผู้ให้บริการศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ชั้นนำระดับประเทศ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสำคัญของบริษัทคู่สัญญาในการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพการคำเนินงานด้าน AI Cloud Service ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

2.การทดลองและทดสอบแนวคิด (Proof of Concep) โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่พิสูจน์ความเป็นไปได้และวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางด้าน AI GPU ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการนำเสนอความพร้อมของเทคโนโลยีด้าน AI และยืนยันความสามารถของระบบ AI Cloud Management สำหรับบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่บริษัทคู่สัญญา

3.การข้อมูลและระบบจากแพลตฟอร์มเดิมไปยังแพลตฟอร์มใหม่ (Migration) โคยทางบริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินงานในการบริหารจัดการการยข้อมูลและระบบต่าง ๆ ให้เกิดความราบรื่นและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำของบริษัทคู่สัญญา

4.การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย (Network Optimization) โดยทางบริษัทฯ มีหน้าที่ตรวจสอบปัญหา ปรับปรุง และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทคู่สัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เป็นผลจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทำให้มีความสามารถรับงานได้เพิ่มมากขึ้น  รวมถึงมูลค่างานเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จึงคาดว่าเป้าหมายการเติบโตของรายได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน มีความเป็นไปได้สูง ประกอบกับ New S-Curve ของธุรกิจ คือ IT Solutions ที่มาเพิ่มช่องทางการการหารายได้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับ Mega Trend เพิ่มเติมจากธุรกิจด้านจัดจำหน่าย ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ในรูปแบบ smart pole, smart home automation โดยการออกแบบระบบส่องสว่างได้นำรูปทรงสถาปัตยกรรมของอาคารมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบเพื่อให้เกิดความงดงามและมีเอกลักษณ์ประจำอาคาร หรือการรับติดตั้งระบบส่องสว่างให้แก่อาคารที่อยู่อาศัยทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโด รีสอร์ต และโรงแรม เป็นต้น รวมถึงมีช่องทางการจำหน่ายแบบค้าส่งและค้าปลีก โดยจำแนกตามโครงสร้างรายได้กลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้รับเหมาหรือสถาปนิก กลุ่มลูกค้าโครงการรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน กลุ่มค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจใหม่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad