แนะนำการใช้งาน AOT Airports Application สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนเปิดใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ช่วยปกป้องตัวเอง และคนที่ห่วงใยได้ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

แนะนำการใช้งาน AOT Airports Application สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนเปิดใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอน ช่วยปกป้องตัวเอง และคนที่ห่วงใยได้

สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางถึงประเทศไทยทั้งที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จำเป็นต้องโหลดแอพฯ AOT Airports โดยเปิดใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น คุณก็สามารถปกป้องตัวเอง และคนที่คุณห่วงใยได้ จึงขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้แอพพลิเคชั่น AOT Airports เป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการตรวจสอบและติดตามสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ทั้งที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และไม่ได้มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และเพื่อให้ได้รับทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น AOT Airports ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วยติดตามและเฝ้าระวังหากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้ทันท่วงที จึงขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ให้ดำเนินการ ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในสนามบิน และทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น AOT Airports ผ่าน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Google Play สำหรับระบบปฏิบัติการ Android  ขั้นตอนที่ 2. สมัครสมาชิกในแอพพลิเคชั่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และขั้นตอนที่ 3. ผู้โดยสารจะต้องเลือก Banner Covid-19 ถ่ายรูป Passport และกรอกข้อมูลเอกสาร ต.8 ให้ครบถ้วน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงเข้าด่านตม. แสดงหลักฐาน ต.8 ต่อเจ้าหน้าที่จึงเข้าสู่ประเทศไทยได้
สำหรับจุดเด่นของแอพพลิเคชั่น AOT Airports นี้ มีระบบการติดตามที่เรียกว่า Location Service ซึ่งในปัจจุบันมือถือทั้งระบบ iOS และ Android ไม่อนุญาตให้แอพฯ ใดๆ ทราบ Location ของมือถือนั้น หากมือถือนั้นไม่ได้เปิดแอพพลิเคชั่นอยู่ แต่เราสามารถเตือนคุณได้โดยผ่าน Notification เช่น หากคุณเกิดไม่ได้เปิดแอพฯ  แต่มีการตรวจพบผู้โดยสารที่บินมาลำเดียวกับคุณซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือน ให้เข้ารับการตรวจยังศูนย์บริการการแพทย์ที่ใกล้ตัวที่สุด และกรุณาเปิดแอพฯ เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งได้ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากทุกท่านให้เปิด Location Service เพื่อติดตามกรณีเร่งด่วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง
แอพพลิเคชั่น AOT Airports สามารถช่วยคุณได้ เพียงแค่คุณดาวน์โหลดเท่านั้น หากมีใครตรวจพบเชื้อภายหลัง กรมควบคุมโรคจะทำการแจ้งมายังแอพพลิเคชั่น AOT Airports เพื่อหาผู้โดยสารที่นั่งมาลำเดียว หรือนั่งใกล้ชิดกัน เพื่อแจ้งเตือนและติดตามท่านเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโดยเร็วที่สุด แค่โหลดแอพพลิเคชั่น AOT Airports ก็ช่วยป้องกันตัวเอง และคนที่ห่วงใยได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad