TFG ปลื้มติดโผ ESG100 สถาบันไทยพัฒน์ หนุน “กองทุน-สถาบัน” เพิ่มน้ำหนักลงทุน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

TFG ปลื้มติดโผ ESG100 สถาบันไทยพัฒน์ หนุน “กองทุน-สถาบัน” เพิ่มน้ำหนักลงทุน

 


บมจ.ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป (TFG) ปลื้ม! ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2564  จากสถาบันไทยพัฒน์ ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน หนุนนักลงทุนประเภทสถาบันและกองทุน เพิ่มน้ำหนักลงทุน 

 

            นายเพชร  นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการจัดอันดับจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG100) ประจำปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

            “การดำเนินธุรกิจของ TFG ไม่ได้มองเพียงมิติของกำไรจากการดำเนินงานเพียงเท่านั้น แต่ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม รวมไปถึงการยึดมั่นธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นโจทย์หลักที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่ไปกับสังคม” 

            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TFG กล่าวอีกว่า การที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มน้ำหนักลงทุนในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว 

            ทั้งนี้  การประเมิน ESG100 ในปี พ.ศ.2564 ครอบคลุม 824 หลักทรัพย์ (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) รวมทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอ้างอิงจากเอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในรายงานประจำปี รายงานแห่งความยั่งยืน และข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน จากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,260 จุดข้อมูล 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here