‘ซีเค พาวเวอร์’ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

‘ซีเค พาวเวอร์’ ได้รับการคัดเลือกเป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

 กรุงเทพฯ
(19 ต.ค. 65) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) ประสบความสำเร็จ ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น หุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและสร้างสมดุลให้กับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

ที่ผ่านมา CKPower มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค ตลอดจน
ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมี
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจหลักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างโปร่งใส  

ทั้งนี้ CKPower มีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
โดยกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากร การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ การบริหารจัดการของเสีย
และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างผลตอบแทน อย่างมั่นคงในระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad