ททท. จับมือ Tourism Cares พร้อมพันธมิตรสายการบิน Delta Air Lines และ Korean Air ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ททท. จับมือ Tourism Cares พร้อมพันธมิตรสายการบิน Delta Air Lines และ Korean Air ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสหรัฐอเมริกา

 


วันนี้ (13 มีนาคม 2567) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ
Tourism Cares พร้อมพันธมิตรสายการบิน Delta Air Lines และ Korean Air ประกาศความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม Meaningful Thailand Fam Trip แสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร  รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ททท. Mr. John Sutherland ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการพัฒนาชุมชน Tourism Cares และMr. Andrew Kim ผู้จัดการฝ่ายขาย (เกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สายการบิน Delta Air Lines ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะเพนนินซูลา กรุงเทพมหานคร

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. มีเป้าหมายสำคัญในการส่งมอบคุณค่าจากประสบการณ์เดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) ตามเป้าหมาย Sustainable Tourism Goals (STGs) ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน โดยความร่วมมือในครั้งนี้กับพันธมิตรท่องเที่ยว Tourism Cares องค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา จะช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยได้มีความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบและพฤติกรรมของกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาที่สนใจการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา  พร้อมกันนี้ ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรสายการบิน Delta Air Lines และ Korean Airlines ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการการเดินทางอย่างยั่งยืนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดย ททท. หวังว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสามารถนำเสนอบริการทางการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้น และดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากภูมิภาคอเมริกามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

Mr. John Sutherland ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการพัฒนาชุมชน Tourism Cares กล่าวว่า Tourism Cares ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินพันธกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครอบคลุมมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นว่าความร่วมมือกับ ททท. ในครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะส่งเสริมและนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยสู่ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา โดยได้ร่วมมือกับ ททท. คัดเลือก 15 พันธมิตรทางการท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก Tourism Cares นำเสนอใน Thailand Meaningful Travel Map เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถค้นหารายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบริการทางการท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจ    บนพื้นฐานความยั่งยืนผ่านช่องทาง https://www.tourismcares.org/thailand โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการ      จากประเทศไทยให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Tourism Cares มากขึ้น เพื่อร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

Mr. Andrew Kim ผู้จัดการฝ่ายขาย (เกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สายการบิน Delta Air Lines กล่าวว่า สายการบิน Delta Air Lines ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นสายการบินที่มีเครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุมทั่วสหรัฐอเมริกา จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น การขยายความร่วมมือในครั้งนี้กับ ททท. จึงเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน

กิจกรรม Meaningful Thailand Fam Trip ในครั้งนี้ ททท. ร่วมกับ Tourism Cares พร้อมด้วยพันธมิตรสายการบิน Delta Air Lines และ Korean Air นำผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ตัวแทนสายการบินพันธมิตรจากตลาดสหรัฐอเมริกา และผู้แทนจาก Tourism Cares จำนวน 14 ราย ร่วมเดินทางทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม นครปฐม และกระบี่ ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2567    เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกิจกรรมการเสวนาและบรรยายจากผู้แทน Tourism Cares ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนไทยในหัวข้อ      “How to Curate a Sustainable Thailand Trip that Caters to the US Travel Market” เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนไทยได้ทราบถึงแนวทางการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้พร้อมรองรับตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมเดอะเพนนินซูลา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

นักท่องเที่ยวตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีความสนใจการท่องเที่ยวแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความหลงใหลในการท่องเที่ยวชุมชน ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง มีโอกาสในการเติบโตสูง และมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย โดยในปี 2566 ภายหลังการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย      ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 930,000 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 112 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2567 ททท. ตั้งเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นกว่า 1,400,000 คน และสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 100,000 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad