บางจากฯ รับรางวัลองค์กรเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2566 จากเวทีวันนวัตกรรมแห่งชาติ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บางจากฯ รับรางวัลองค์กรเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปี 2566 จากเวทีวันนวัตกรรมแห่งชาติ

 
นายรวี บุญสินสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และนวัตกรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 รับโล่รางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 (Merit Prize for Innovative Organization Excellence for Large Private Sector Organization 2023) จาก รศนพสรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะที่บางจากฯ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและผลงานด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้งภายในและนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  ในงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 National Innovation Awards 2023 ณ รอยัล

พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้าง ตามกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) ผ่านแนวคิดหลัก ประการ คือ 1) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสาธารณะ และ 2) เป็นองค์กรที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่น ใน ด้าน คือ 1) ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม 2) ด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ 3) ด้านบุคคลากร 4) ด้านองค์ความรู้ 5) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 6) ด้านทรัพยากร 7) ด้านกระบวนการนวัตกรรม 8) ด้านผลผลิตจากนวัตกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad