“คุณภาพงานวิจัย” ดัน มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยไทยอันดับ 3 การจัดลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education 2024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

“คุณภาพงานวิจัย” ดัน มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยไทยอันดับ 3 การจัดลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education 2024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

 Times Higher Education (THE)  องค์กรที่ให้บริการข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลก ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2024 (THE 2024) ซึ่งจากการจัดอันดับ 2,673 มหาวิทยาลัย ปรากฏว่ามีสถาบันอุดมศึกษาของไทย ติด 1 ใน 1,000 ลำดับแรก รวม 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 601-800 ของโลก) อันดับที่ ร่วม จำนวน มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 801-1,000 ของโลก) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย


ในส่วนของ มจธ. นั้น จากการให้คะแนนของ THE ใน 5 ด้าน คือ 1. คุณภาพการสอน (Teaching2. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย (Research Environment) 3. คุณภาพงานวิจัย (Research Quality) 4. ผลลัพธ์เชิงอุตสาหกรรม (Industry) 5. ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) นั้น ด้านที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ มจธ. ภายใต้เกณฑ์การให้คะแนน THE ก็คือ “คุณภาพงานวิจัย” (Research Quality) ซึ่งได้คะแนนสูงเป็น อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในไทย และลำดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในอาเซียน “ส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้มีคะแนนในด้านนี้สูง คือ 
ผลกระทบจากการอ้างอิง (Citation Impact) และ ‘ความเป็นเลิศของงานวิจัย (Research Excellence)  ที่ทั้งสองหัวข้อ เราได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 7 และ 8 ของมหาวิทยาลัยในอาเซียนตามลำดับ” รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวรศ. ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า มจธ. มีการนำผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้ง THE  และสถาบันอื่นๆ มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในไทย อาเซียนและทั่วโลก เพื่อมองหาช่องว่างและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แต่ไม่มีการนำ Ranking มาเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

“สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของเราคือ การทำตามพันธกิจหลัก 3 ด้านของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้านบริการเพื่อสังคมให้สำเร็จ โดยมี Ranking หรือการจัดอันดับของสถาบันต่างๆ เป็นตัวสะท้อนให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งในที่สุดการจัดอันดับ หรือ Ranking ดีๆ ไปสู่การรับรู้ของผู้ที่กำลังจะศึกษาต่อทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมถึงสถาบันหรือหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยในระดับโลก ก็จะนำไปสู่โอกาสที่ทำให้เราได้ผู้เรียนที่มีศักยภาพ และเกิดความร่วมมือระดับนานาชาติกับองค์กรและนักวิจัยเก่งๆ อันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวทั้งกับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในที่สุด

นอกจากนั้นแล้ว การประกาศผลงานวิจัยเผยแพร่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด Top2% ของโลก World's Top 2% Scientists 2023 ประเภท Career-long data are updated to end-of-2022 (All citations) ของ John P.A. Ioannidis ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มีคณาจารย์ มจธ. 8 ท่าน ที่ติดอันดับด้วย  สื่อถึงศักยภาพและคุณภาพของการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad