LAW ฟัง YOU เวทีรับฟังไอเดียประชาชนเพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

LAW ฟัง YOU เวทีรับฟังไอเดียประชาชนเพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย


เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปผลิกโฉมกระบวนการแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายพัฒนาแพลตฟอร์ม การแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายให้ทันสมัยและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
         สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.)  จัดงาน "Law ฟัง YOU" เพื่อให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายใหม่ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย อัน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการผ่านร่างกฎหมายของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
        ด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 6 แนว นโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 ความตอนหนึ่งว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง ความคิดเห็นและ การวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
         การร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชนเพื่อให้เกิดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย พ.. 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายเชื่อมโยงในลักษณะของระบบกลาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายด้วย ซึ่งช่องทางนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศได้
        สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ริเริ่มช่องทางกลางสำหรับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ www.Krisdika.go.th แต่ช่องทางดังกล่าวยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้ช่องทางดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดงาน LAW ฟัง YOU เปิดโอกาสให้ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาชาอาชีพได้มาเสนอแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อผลิกโฉมปฏิรูประบบการแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายให้ทันสมัยและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการการ ออกแบบ User Experience ที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านกฎหมาย ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มาให้ความรู้เพื่อต่อยอดพัฒนาแนวคิดของผู้เข้าร่วมงานให้สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน
        นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของภาครัฐที่พร้อมเปิดรับความคิดเห็นและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน การผลักดันในประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐรวมถึงสามารถแสดงความ คิดเห็น และใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

1 ความคิดเห็น:

 1. คุณกำลังมองหา บริษัท สินเชื่อทางการเงินที่แท้จริงในการจัดหาเงินกู้ 10,000 ยูโรถึง 10,000,000 ยูโร (สำหรับสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์หรือธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อจำนองสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรวมหนี้เงินกู้เพื่อสุขภาพและอื่น ๆ ))
  หรือคุณถูกปฏิเสธเงินกู้จากธนาคารหรือสถาบันการเงินด้วยเหตุผลใดก็ตาม?
  สมัครตอนนี้และรับเงินกู้ทางการเงินที่แท้จริง ดำเนินการและอนุมัติใน 3 วัน
  บริษัท ให้กู้ยืมที่ถูกกฎหมายเราเป็นผู้ให้กู้สินเชื่อระหว่างประเทศซึ่งให้บริการทางการเงินที่แท้จริงแก่บุคคลและ บริษัท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของประเทศของคุณเพื่อการตรวจสอบ ได้รับเงินกู้และระยะเวลาการชำระคืน 3 ถึง 35 ปี
  สำหรับการตอบสนองทันทีและกระบวนการยื่นขอของคุณสำหรับชายแดนภายใน 2 วันทำการ
  ติดต่อเราโดยตรงผ่านทางอีเมลนี้: legitloanaid@gmail.com

  ติดต่อเราด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

  ชื่อเต็ม: ____________________________
  จำนวนเงินที่ต้องใช้เป็นเงินกู้: ________________
  ระยะเครดิต: _________________________
  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: ______________________
  วันเกิด: ___________________________
  เพศ: _______________________________
  สถานะการแต่งงาน: __________________________
  ที่อยู่ติดต่อ: _______________________
  เมือง / รหัสไปรษณีย์: __________________________
  ประเทศ: _______________________________
  อาชีพ: ____________________________
  โทรศัพท์มือถือ: __________________________

  ส่งคำขอของคุณสำหรับการตอบสนองทันทีไปที่: legitloanaid@gmail.com

  ขอบคุณ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VICTOR ALEX

  ตอบกลับลบ

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here