ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ รับโล่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 


วันนี้ (29 กันยายน 2564)   นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Right Awards 2021) ซึ่งมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น"  ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนใช้ในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน            

         

รมว.ยุติธรรม กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และขอบคุณทุกองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้พยายามขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆ    
   

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นนำหลักสิทธิมนุษยชนสากลมาใช้บูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยให้ความสำคัญกับพนักงาน ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งส่งต่อและส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจ เกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานมีหลักปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล           
     

"เพราะพนักงานคือฮีโร่ ...ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ที่ต้องร่วมรักษาความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศ   และพนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหาร  ในสถานการณ์โรคระบาด พนักงานทุกคนคือผู้เสียสละที่ออกมาทำงานเพื่อส่วนรวม ดังนั้น ซีพีเอฟต้องสร้างความมั่นใจให้ทุกคนมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน" นายประสิทธิ์ กล่าวในโอกาสที่ซีพีเอฟรับรางวัลในวันนี้        
   
ทั้งนี้  กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่  3 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ร่วมคัดเลือกองค์กรที่รับรางวัล  ใช้หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และมอบรางวัลให้องค์กรที่เป็นต้นแบบ  เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรต่างๆ  นำไปปรับใช้และต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here