ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจ “ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?”

 


นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10 ในเดือนกันยายน 2564 ภายใต้หัวข้อ ภาคอุตสาหกรรมพร้อมเปิดประเทศแล้วหรือยัง?” พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแผนการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ โดยขอให้ภาครัฐดำเนินนโยบายที่มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นและบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังเสนอให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการพักชำระหนี้และหยุดคิดดอกเบี้ยสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคเอกชน รวมทั้ง         การขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวเพื่อให้ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบันเทิง เปิดให้บริการได้ พร้อมแนะภาคเอกชนเร่งปรับ Business Model ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังโควิด-19


จากการสำรวจผู้บริหาร ส
... (CEO Survey) จำนวน 150 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 10 จำนวน 7 คำถาม ดังนี้

 

1.      ท่านเห็นด้วยกับแผนการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ หรือไม่

อันดับที่ 1 เห็นด้วย                                                                                         78.0%

อันดับที่ 2 : ไม่เห็นด้วย                                                                     22.0%

2.      ปัจจัยใดที่ต้องนำมาพิจารณาในการเปิดประเทศ

อันดับที่ 1 อัตราการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ให้แก่ประชาชน ไม่ต่ำกว่า 70%           86.0%

อันดับที่ 2 : มาตรการคัดกรอง ตรวจติดตามผู้เดินทางเข้าประเทศ                    66.7%

อันดับที่ 3 : ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน            62.7%

อันดับที่ 4 : ความพร้อมด้านระบบสาธารณสุขในการรองรับผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่   59.3%

3.      ภาครัฐควรดำเนินนโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 และดูแลเศรษฐกิจอย่างไร

อันดับที่ 1 : ผ่อนคลายภาคธุรกิจและบังคับใช้มาตรการควบคุมโรค                73.3%

                   เท่าที่จำเป็น

อันดับที่ 2 เข้มงวด ในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคทุกช่องทาง                 14.0%          

อันดับที่ 3 : เร่งเปิดประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นสำคัญ   12.7%

4.      แนวทางการเปิดประเทศแบบใด ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อันดับที่ 1 เปิดให้อยู่ในพื้นที่ Sandbox 14 วัน หากไม่พบเชื้อหลัง 14 วัน       44.7%

                   สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ                  

อันดับที่ 2 : เปิดให้เดินทางได้ทั่วประเทศ ในรูปแบบการจับคู่ระหว่างประเทศ        26.0%

               (Travel Bubble) โดยไม่ต้องกักตัว                      

อันดับที่ 3 : เปิดเฉพาะพื้นที่ Sandbox เท่านั้น ห้ามออกนอกพื้นที่                     16.7% 

อันดับที่ 4 : เปิดให้เดินทางได้ทั่วประเทศ แต่ต้องผ่านการกักตัว                       12.6% 

               ในสถานที่กักตัว 14 วัน

5.      การเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ รัฐควรให้ความสำคัญในเรื่องใด

อันดับที่ 1 การเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ Sandbox                  70.0%

อันดับที่ 2 : การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน                                   69.3%

อันดับที่ 3 : ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการติดตาม                              67.3%

               และเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศ

อันดับที่ 4 : ความพร้อมในการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR                                 63.3%

               และการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit

6.      หลังเปิดประเทศ รัฐควรมีการส่งเสริมอย่างไร

อันดับที่ 1 พักชำระหนี้และหยุดคิดดอกเบี้ย สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว               76.0%

               และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน                               

อันดับที่ 2 : ขยายระยะเวลาเคอร์ฟิว และผ่อนผันให้ธุรกิจร้านอาหาร                  74.0%

               และธุรกิจบันเทิง เปิดให้บริการได้

อันดับที่ 3 : ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการจัดงาน            54.0%

               Exhibition และการประชุมในประเทศ

อันดับที่ 4 : ลดค่าน้ำ ค่าไฟ อุดหนุนค่าเช่า ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว           50.7%

               และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

7.      ภาคอุตสาหกรรมควรเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศอย่างไร

อันดับที่ 1 : ปรับ Business Model ให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง     73.3%

อันดับที่ 2 : นำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ                      71.3%

อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย                  66.0%
               และการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค           

อันดับที่ 4 : ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรม         57.3%

                  เพื่อลดความเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here