“ปส. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

“ปส. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564”

  


ในวันนี้ (30 กันยายน 2564) นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับพื้นฐาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ พร้อมยืนยันมาตรฐานการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และได้มาตรฐาน

          สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมีภารกิจหลักด้านการบริการที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการที่สำคัญ ๕ งานบริการ ดังนี้

๑)     งานบริการออกใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสี

๒)    งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

๓)    งานบริการออกใบอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์

๔)    งานบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดทางรังสี

๕)     งานบริการรับรองและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

          ปส. ให้บริการงานด้านต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกหรือ One Stop Service ขึ้น ณ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และมีการปรับปรุงกระบวนงานบริการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกสู่ระดับเป็นเลิศภายใต้วิสัยทัศน์ เพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับให้บริการ   ด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกที่ทุกเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4204

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here