วิศวะมหิดล เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วิศวะมหิดล เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เปิดโลกวิศวกรรม 2022...เพื่อเยาวชนไทยพร้อมก้าวสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับเยาวชนและครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน นำโดยทีมบริหาร คุณศิวกร สนธิไชย แล ะคุณทิพวรรณ จันทร์สวย พร้อมด้วยเยาวชนนักเรียนกว่า 130 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและเยี่ยมชมนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
 ที่ปรึกษาคณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น World-Class Engineering และปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานโลกจาก Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET แห่งสหรัฐอเมริกา รวดเดียวถึง หลักสูตร ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


มาตรฐาน ABET เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับบัณฑิตสู่การเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานโลก เพิ่มโอกาสแก่ผู้จบการศึกษา สามารถทำงานในนานาประเทศหรือศึกษาต่อได้ทัดเทียมกับวิศวกรต่างชาติ  

 


ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เยาวชนนักเรียนได้เข้าชมนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการต่างๆของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น Eco Systems สำคัญในความมุ่งมั่นที่จะสร้าง วิศวกรแห่งอนาคต’ และยกระดับสู่ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ กระตุ้นการเรียนรู้และวิจัยบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ อาทิ 1. Innogineer Studio เปรียบเสมือนเวิร์คช็อป ครบครันเครื่องมือไฮเทคที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและเมคเกอร์สามารถเข้ามาทำโปรเจคต่างๆ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ สร้างชิ้นงานและต้นแบบจากความคิดสร้างสรรค์จากความฝันสู่ความเป็นจริง 2. Innogineer BAY ศูนย์ฝึกหัดด้านหุ่นยนต์และระบบ AI ที่ทันสมัยระดับโลก 3. BART LAB ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ 4. BCI LAB ห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Lab) 5. ศูนย์ทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือการแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Device Lab)

 


6. ห้องปฏิบัติการชีวพอลิเมอร์และวิศวกรรมนาโน (BioNEDD Lab) 7. ศูนย์ LogHealth ศึกษาวิจัยและออกแบบพัฒนาระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาล และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคสาธารณสุขของประเทศ (HealthCare Logistics Big Data) 8. FlexLab ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมอุตสาหการ 9. Digital Forensics Lab &   Innovation Training Center ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและฝึกอบรมนิติวิทยาดิจิทัล ภารกิจสืบค้นแกะรอยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 10ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น Electrical Energy System Lab, Electronics Lab, E-Novation Lab, Data Communication & Network Lab, Telecom System Lab, Electrical Circuit Lab, Control System & Automation Lab 11. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 12.ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad