กองทรัสต์ WHART ออกหุ้นกู้ 850 ล้านบาท ขายเกลี้ยง ดีมานด์ สถาบัน -รายใหญ่ ล้น ทริสฯ คงเครดิต “A (Stable)” สะท้อนความมั่นคงแก่กองทรัสต์ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

กองทรัสต์ WHART ออกหุ้นกู้ 850 ล้านบาท ขายเกลี้ยง ดีมานด์ สถาบัน -รายใหญ่ ล้น ทริสฯ คงเครดิต “A (Stable)” สะท้อนความมั่นคงแก่กองทรัสต์ กรุงเทพฯ – กองทรัสต์ WHART ปิดจองหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ขายเกลี้ยง ดีมานด์ล้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.42% ต่อปี ขณะที่ทริสเรทติ้ง จัดอันดับหุ้นกู้ ที่ระดับ “A (Stable)” ตอกย้ำความมั่นคงของกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย ปรากฏว่ามีกลุ่มนักลงทุนให้การตอบรับอย่างล้นหลามแม้ในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยมียอดจองซื้อหุ้นกู้กว่า 2,000 ล้านบาท มากกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของกองทรัสต์ฯ 

“กองทรัสต์ WHART ได้เสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 850 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.42 ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้กำหนดการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 เดือน ของวันที่ 29 มกราคม วันที่ 29 เมษายนวันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรก ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 และจะชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้”  

ทั้งนี้กองทรัสต์ WHART ปัจจุบัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตที่ระดับเรทติ้ง “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “stable” หรือ คงที่ ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งยังจัดอันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 850 ล้านบาท ไถ่ถอนไม่เกิน ปีของกองทรัสต์ ที่ระดับ “A” ด้วย โดยเม็ดเงินที่ได้จะนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

โดยอันดับความน่าเชื่อถึงระดับ “A” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงศักยภาพและความมั่นคงของกองทรัสต์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในทุก ๆ ปี อีกทั้งคุณภาพของทรัพย์สินที่อยู่ในทำเลที่ที่ดี เช่นบนถนนบางนา-ตราด พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ และมีกลุ่มผู้เช่าที่มีการกระจายตัวที่ดี ทั้งในด้านเชื้อชาติ และกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนมีรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กองทรัสต์เองยังมีภาระหนี้สินทางการเงินที่อยู่ในระดับที่ไม่สูง และมีกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานทรัสต์ WHART มีการเติบอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 กองทรัสต์ฯ มีรายได้รวม 2,560.91 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิ) เท่ากับ 1,713.86 ล้านบาท ปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 55,000 ล้านบาท และมีทรัพย์สินหลักเป็นอาคารคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน โดยมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารประมาณ 1.89 ล้านตารางเมตร นับเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad