RISC โดย MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

RISC โดย MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส”

28 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด  ‘For All Well-Being’ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก ร่วมพัฒนากับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH)  เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ “ฟ้าใส” ซึ่งเป็นหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower)  สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นำร่องภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ได้มีการดำเนินงานและมีความใส่ใจในเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ ฟ้าใส’ ติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park บริเวณ Family Park หน้าอาคารวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี สำหรับการพัฒนาต่อยอดเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้ในอนาคต โดยทาง RISC ได้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับการทำงานของหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด พัฒนาต่อยอดจากระบบดูดฝุ่น PM 2.5 โดยประสานระบบพลังงานไฮบริด คือ การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลมและการปล่อยละอองน้ำเพื่อการดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร ทำให้สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ

RISC ทำการเก็บข้อมูล ฟ้าใส หอฟอกอากาศระดับเมืองตลอดทั้งปีเพื่อเข้าใจสภาพอากาศแต่ละฤดูกาล ซึ่งสามารถนำมาการปรับรอบการทำงานของ ฟ้าใส ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นได้ ทั้งนี้การติดตั้ง ฟ้าใส’ เปรียบเสมือนกลไกเล็กๆที่จะช่วยให้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ลงได้ แต่อาจจะไม่สามารถทำให้สภาพอากาศดีขึ้นทั่วทั้งกรุงเทพฯ RISC จึงมีแนวทางการที่จะเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง ฟ้าใสให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม และมีแผนกระจาย "ฟ้าใส"ไปตามจุดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safe Zone ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย รวมทั้ง RISC ยังมีการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองในระบบอื่นๆ อีกด้วย เพื่อสามารถนำระบบไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here